Gâlibi Dergâhlarında Guruplarda Vazifeli Nâkip ve Nukabalar Perşebe Günü Zikrini Münavebeli (Dönüşümlü) olarak Yaptırırlar Pir-i Gâlibî k.s.

Posted On: Çarşamba, 10 Ağustos 2022 01:37