İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 BAŞLANGIÇTA VE MUHABBETTE OKUNAN İLAHİLER

---

Âbidân-ı Mustafâ'yız biz hüseynîlerdeniz


Aç ellerini gönülden Yalvar yüce Allah'a


Akil Olan Zikreder Her Haline Şükreder


Allah bize lütfetti Şükür elhamdülillâh


Arzum senin cemalinde aşkın bendedir Allah'ım


Aşk için gelmişiz biz bu cihana


Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme


Bahr içinde kaatreyim bahr oldu hayran bana


Bakıp seni gören aşık başka cemali neylesin


Ben bu yokluk hırkasını kendim giydim tenime


Benim Rabbim benim Rabbim senden başka yoktur Rabbim


Ben senin gülşeninde bülbül'i zarım efendim


Bilmem Nideyim Aşkın Elinden


Biz Dünyadan Gider Olduk


Cân-ü dilden âşıkam billâhi Beytullah'a ben


Cüdâ düştüm ellerinden, Cüda düştüm Yar


Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde


Çayın rengi güldendir Doldurması sizdendir


Derd-i derunuma derman arardım


Gel seninle gidelim yürü Mevlaya Mevlaya


Gelin Ey Yarı Sadıklar Bu Meydanı Muhabbettir


Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi


Hay Efendim şu gurbetlik tez bitsin


Her seher feryadı hep bülbül eyler Anı ol eylemez illa gül eyler


Her yeri hüsnün gülistan eylemiş


İksiri azamdır nutki ehlullah yek nazarda haki kimya ederler


Karşıdan görünen hey dost ne güzel yayla


Kün emriyle yaratan bir Allah'tır bir Allah


Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin


Nedir ey bülbülü şeyda ferahın efganındır


Nice Ağlamayım Etmeyim Feryat Allah Allah


Sadr-ı cemî’ mürselîn Sensin Yâ Rasûlallâh


Salat-ı Ümmiye - Allahümme Sali Ala Seyyidina Muhammed


Sevdiğim bir haber göndermiş bana rüzgar dokunmamış bir dal ister benden


Sultanım illallah Subhanım illallah


Tehi sanman beni dost yüzün görüp geldim


Vardım Kırklar Kapısına Gel Beri Ey Can Dediler


Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni


Yandım yandım narına yandım kandım kandım ahdine kandım


Zât'ı Hakk'da Mahrem'i İrfân Olan anlar Bizi


---