İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 LA İLAHE İLLALLAH ESMASINDA OKUNAN İLAHİLER

 

Aç ellerini gönülden Yalvar yüce Allah'a


Açıldı bu gece ebvabı Rahmet


Açtı gönül gülşenimiz faslı bahar oldu yine


Akıl gider ar olur varı tarumar olur


Akil Olan Zikreder Her Haline Şükreder


Aldın canımı benden yıktın varımı neden


Allah Allah Allah Hu ileyke Ne'tu bu Hu


Allah Allah Şükrenlillah Zikrenlillah Ya Kerim Allah


 

Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakkı


Allah yolu tektir tek La ilahe illalllah


Allah'ı arayan ey güzel yolcu


Aşık olmuşşam yarab adına


Aşıkı yezdan der Allah Allah


Aşkın narına yanmaya geldim


Aşk beni etti zubun ne yamanmış bu füsun


Aşık oldum ben Allah'ın adına


Aşıklar sadıklar sözünden dönmez


Aşıkların eğlencesi ismi zatın ya Rabbena


Aşkın meyine ben kana geldim


Ben bir güzel isterem hakiki lokman ola


Ben bu aşka düş oldum


Ben bu yolu bilmez idim


Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir


Ben dost ile dost olmuşam


Benim bunda kararım yok ben bunda gitmeye geldim


Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz


Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir


Bilmek istersen seni Can içre ara canı


Bir gün olur perdeyi yar kaldırır


Bilmem Nideyim Allah Allah aşkın elinden


Bismillahirrahmanirrahim Her şey onunla başlar diner onunla yaşlar


Biz bu gülistanın bülbülleriyiz


Biz söyleriz söyleriz La ilahe illallah


Bizi yoktan var eden Rabbülâlemîn Rahmetiyle donatan Rabbülâlemîn


Bu aklı fikrile mevla bulunmaz


Bu can sana hayran bu can sana kurban


Bu dergaha yüz süren Hakka talip oluyor


Bu ne derttir ona derman bulunmaz


Buyruğun tut Rahmanın Tevhide gel tevhide


Bunca yıldır bir hiçliğe Gittim sana geliyorum


Bülbüller kokuyu güllerden alır


Bülbüller nazda güller niyazda


Can ellerinden gelmişem fani cihanı neylerem 


Can-ı gönülden seversen Yalvar kul Allah’a yalvar


Canım erenler yolu inceden inceyimiş


Cihan İçre Şah Eder Kalpler üzre Mah Eder


Çuşa gelir dağ ile taş


Çün sana gönlüm müptela düştü


Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni


Dağlayıp didemden döktüm yaşımı


Değmeyin şu gönlüme bu gönlüm Allah der ağlar


Derman arardım derdime derdim bana derman imiş


Derman Budur Her Derde


Derviş olan kişiler deli olağan olur


Dervişi kemaliz üryan olmuşuz


Dervişlik dedikleri bir acayip tuzaktır


Didemiz giryan sinemiz suzan


Dinle sözümü sana direm özge edadır


Dost cemalin görmeye her bir yanım göz oldu


Dostu gönlümde buldum dedim Elhamdülillah


Döne döne zikrederler aşıklar


Durmaz yanar vucudum Allah sensin benim maksudum Allah


Düşmüşem bir narı aşka ta kıyamet ağlarım


El açanlar mahrum kalmaz


Elhamdülillah Elhümdülillah söyler vucudum tamamen Allah


Erenlerin sohbeti ele geçesi değil


Erler demine testur alalım


Evvelde illallah ahirde illallah


Ey Allah'ım beni senden ayırma


Ey Allahım ey Allah senden gayrı yok ilah


Ey aşıkan ey aşıkan illallah Hu


Ey aşıkı dildade gel nuş edelim bade


Ey Aşıkı Sadıklar Gelin Allah Diyelim


Ey cümle halkın maksudu al gönlümü senden yana


Ey derde derman isteyen yetmezmi dert derman sana


Ey dil bize ver bir haber aşk ellerine kim gider


Ey gönül içmek dilersen cam-u cem


Ey Hakka talip olan tevhide gel tevhide


Ey dost senin yoluna canım vereyim canım


Ey keremler kâni Hazret-i Allah


Ey Mü'minler diyelim La ilahe illallah


Ey padişahım sensin penahım


Ey Rahmeti bol padişah cürmüm ile geldim


Ey vahidü ferdü Samed


Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler


Gaflet uykusuna yatır uyanmaz


Gel beru ey merdi Hak Hakka giden rahı gör


Gel ey derdine yanıcı dermandan haberin varmı


Gel ey gardaş Hakkı bulayım dersen


Gel Gâlîbi dergaha ta ref ola ah zanın


Gel gel beru dertli gönül dermanı iste bul bugün


Gel terk eyle dünyayı tevhide gel tevhide


Gel gel yanalım ateşi aşka şule verelim ateşi aşka


Gelin gidelim efendim Allah yoluna


Gelin Tevhid edelim La ilahe illallah Hakka doğru gidelim La ilahe illallah


Gelin zikrullah edelim


Gönül hayran oluptur aşk elinden


Gönül hep sendedir Elhamdülillah


Gönülleri durultur erenlerin halveti


Göster cemâlin şem'ini Allah Allah Allahım


Güller sümbüller yanık gönüller


Hak yolunda dururuz bize Galibi derler esmayı cok vururuz


Hakka Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçarmı


Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur


Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım


Hannan Allah Mennan Allah her dertlere derman Allah


HasbünAllahu veniğmel vekil odur Mevla ne güzel vekil


Haktan inen şerbeti içtik elhamdülillah


Hayran olur cemaline güzel adın zikleyleyen


Her aşığın dilinde hep Allah'ın adı var


Her kelamın alası La ilahe illallah


Her kim Hakk’ın rızâsını ararsa muktezâsı bil ki onda gizlidir


Her sabah gönlümü bir nur ile doldur Rabbim

Hor bakma sen toprağa toprakta neler yatar


Hüda davet eder elhamdülillah


İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir


İnile ey dertli gönül inile ehli derdin inleyecek çağıdır


İstediğimi buldum Eşkere can içinde


İşidin ey yarenler eve dervişler geldi


Kabenin yolları bölük bölüktür


Kafunun hitabı izhar olmadan Hu


La faile illallah La Faile İllallah La mevcude illallah


Lutfun ile kapında kul olalım


Maksadı aşıkların menzili canan olur


Mekteb-i irfâna girip ayet-i Kur'ân okuruz


Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile


Milki bekadan gelmişem fani cihanı neylerim


Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur


Seherde meskanede her nefes derim Allah


Seher vakti bülbüller nede güzel öterler


Salik meratip kateder tekrarı Hu Ya Hu ile


Sensin bize bizden yıkın görünmezsin hicab nedir


Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah La ilahe illallah


Severisen Allah'ı Bırakırsın Günahı


Seyyah olup yar yolunda yanayım Hu diye diye

Solmadan bağın geçmeden çağın


Sordum sarı çiçeğe annen baban varmıdır


Şarabı aşkını nuş ettir yarab içelim imanla bayram edelim


Şema yanan pervaneler gelsin beraber yanalım


Şanınla biz şan bulduk isminle hep nam olduk


Tarikat Gurbi Rahmandır


Taştı Rahmet Deryası Gark Oldu Cümle Asi


Tanır isen Allah'ı bırakırsın günahı


Tetbirini terk etme takdiri Hüdanındır


Tevhidin özü budur arşı kürsü durdurur


Vasılı feyzi Hüdayız Galibi Dervişiyiz


Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden durulmadan


Ya Rab haberin nerden alayım bir kamil mürşide varıyım


Ya Rahim-u Rahman'ım dü cihanda pengahım dilde olan fermanım Lâ İlâhe İllallah


Ya vasial magfiret halime senden medet


Yandım yakıldım ben narı aşka


Yan yüreğim yan görki neler var


Yol üstünde oturur yola giren dervişler


Zikre dalmış bütün alem söyler daim Subhanallah


Zikrederim dost seni derim Allah Allah Hu

Zikr içinde padişah La ilahe illalah


Zulmet içre kalma sen sil bu kalbin pasını


---