İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 İLLALLAH ESMASINDA OKUNAN İLAHİLER

 

Aç ellerini gönülden Yalvar yüce Allah'a


Aldın canımı benden yıktın varımı neden


Allah diyelim daim görelim mevlam neyler

Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakkı


Allah'ı arayan ey güzel yolcu


Aşık isen gel durma dön mevlanın aşkına


Aşık oldum ben Allah'ın adına


Aşıkların eğlencesi ismi zatın ya Rabbena


Aşkın narına yanmaya geldim


Bir gün olur perdeyi yar kaldırır


Ben bir güzel isterem hakiki Lokman ola


Ben bu yolu bilmez idim


Benim bunda kararım yok ben bunda gitmeye geldim


Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz


Bilmem Nideyim Allah Allah aşkın elinden


Bir tahta yaratmışsın halim anda yazmışsın


Bizi yoktan var eden Rabbülâlemîn Rahmetiyle donatan Rabbülâlemîn


Bu aklı fikrile mevla bulunmaz


Bu ne derttir ona derman bulunmaz


Buyruğun tut rahmanın Tevhide Gel Tevhide


Bunca yıldır bir hiçliğe Gittim sana geliyorum


Bülbüller kokuyu güllerden alır


Bülbüller nazda güller niyazda


Can-ı gönülden seversen Yalvar kul Allah’a yalvar


Canım erenler yolu inceden inceyimiş


Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni


Değmeyin şu gönlüme bu gönlüm Allah der ağlar


Derman arardım derdime derdim bana derman imiş


Dervişlik Baştadır Taçta Değildir


Dervişi kemaliz üryan olmuşuz


Dervişlik dedikleri bir acayip tuzaktır


Devran bu devran seyran bu seyran


Didemiz giryan sinemiz suzan


Dolap niçin inilersin derdim vardır inilerim


Dostu gönlümde buldum dedim Elhamdülillah

Döne döne zikrederler aşıklar


Durmaz yanar vucudum Allah sensin benim maksudum Allah


Düşmüşem bir narı aşka ta kıyamet ağlarım


El açanlar mahrum kalmaz

Elhamdülillah Elhamdülillah söyler vucudum tamamen Allah


Erler demine testur alalım


Evvelde illallah ahirde illallah


Ey Allahım ey Allah senden gayrı yok ilah


Ey aşıkan ey aşıkan illallah Hu


Ey Aşıkı Sadıklar Gelin Allah Diyelim


Ey derde derman isteyen yetmezmi dert derman sana


Ey dil bize ver bir haber aşk ellerine kim gider


Ey gönül içmek dilersen cam-u cem


Ey padişahım sensin penahım


Ey vahidü ferdü Samed


Gaflet uykusuna yatır uyanmaz


Gel Gâlîbi dergaha ta ref ola ah zanın


Gel gel beru dertli gönül dermanı iste bul bugün


Gel gel yanalım ateşi aşka şule verelim ateşi aşka


Gönül hayran oluptur aşk elinden


Güller sümbüller yanık gönüller


HasbünAllahu veniğmel vekil odur Mevla ne güzel vekil


Hayran olur cemaline güzel adın zikleyleyen


Her aşığın dilinde hep Allah'ın adı varHer kelamın alası La ilahe illallah


Her kim Hakk’ın rızâsını ararsa muktezâsı bil ki onda gizlidir


Her sabah gönlümü bir nur ile doldur Rabbim


Hor bakma sen toprağa toprakta neler yatar


İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir

Kabenin yolları bölük bölüktür


 Lutfun ile kapında kul olalım


Maksadı aşıkların menzili canan olur


Mekteb-i irfâna girip ayet-i Kur'ân okuruz


Mevlam senin aşıkların devran ederler Hu ile

Milki bekadan gelmişem fani cihanı neylerem


Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur

Seherde meskanede her nefes derim Allah


Seher vakti bülbüller nede güzel öterler

Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicab nedir

 

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah La ilahe illallah


Severim Ben Seni Candan iceru


Severisen Allah'ı Bırakırsın Günahı

Seyyah olup yar yolunda yanayım Hu diye diye

Solmadan bağın geçmeden çağın yakıp çerağın


Sordum sarı çiçeğe annen baban varmıdır


Şema yanan pervaneler gelsin beraber yanalım


Tanır isen Allah'ı bırakırsın günahı


Tetbirini terk etme takdiri Hüdanındır


Tevhid Etsin Dilimiz illallah Hu


Tevhidin özü budur arşı kürsü durdurur


Vasılı feyzi Hüdayız Galibi dervişiyiz


Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden durulmadan


Ya Rab haberin nerden alayım bir kamil mürşide varayım


Ya Rahim-u Rahman'ım dü cihanda pengahım dilde olan fermanım Lâ İlâhe İllallah


Yandım yakıldım ben narı aşka


Yan yüreğim yan görki neler var


Ya vasial magfiret halime senden medet


Yol üstünde oturur yola giren dervişler


Zikre dalmış bütün alem söyler daim Subhanallah


Zikr içinde padişah La ilahe illallah


Zikrederim dost seni derim Allah Allah Hu


Zulmet içre kalma sen sil bu kabin pasını