İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Zûlmet içre kalma sen sil bu kalbin pâsını

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Zûlmet içre kalma sen,
sil bu kalbin pâsını
Gel nefsine değişme,
Mevlâ’nın rızâsını

Eyle seyr-i sulûk-u,
at gönülden gâyrıyı
Gel Ehlüllâh dersine,
oku ilm-i irfân-ı

Ol edeb bir tâc imiş,
nûr’u Zât-ı Hüdâ’dan
Kulluk eyle Mevlâ’ya
gel giy edeb tâc-ını

Bir mürşid-i kâmilden,
oku ilm-i Hâkikatı
Açılır sana perde,
öğren âdâp erkân-ı

İslam üzre ol dâim,
sıkı sarıl Kur’ân-a
Giy ahlâkı Resûl-ü,
hıfs et nûr-ı imân’ı

Âşk insanı şâh eder,
kalbini pûr nûr eder
Tâ tecelli eder Hak,
pâk eyle nazârgah-ı

Sıddık zikret Mevlâ’yı
cüdâ olma Hüdâ’dan
Eyle tövbe istğfâr,
oku ilm-i irfân-ı

***********************