İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi

 

video playİlahiyi Video Olarak İzle

mp3 playİlahiyi Mp3 Olarak Dinle

Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi,
İlm-i sırda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi.
Bu fenâ gülzârına bülbül olanlar anlamaz,
Vech-i bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi.
Dünyâ vü ukbâyı ta’mir eylemekten geçmişiz,
Her taraftan yıkılıp vîrân olan anlar bizi.
Biz şol abdalız bıraktık eğnimizden şâlımız,
Varlığından soyunup üryân olan anlar bizi.
Kahr u lûtfü şey’i vâhid bilmeyen çekti azab,
Ol azabdan kurtulup sultân olan anlar bizi.
Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi,
Cür’ayı sâfî içüp mestân olan anlar bizi.
Ârifin her bir sözünü duymaya insân gerek,
Bu cihânda sanmanız hayvân olan anlar bizi.
Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün,
Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi.
Halkı koyup lâ mekân ilinde menzil tutalı,
Mısrıyâ şol canlara canân olan anlar bizi.
Ey Sadıklar katremiz deryaya saldık biz bugün
Umman’dan ayrı olanlar kande anlasınlar bizi
Niyazi Mısrî(k.s.)
Zat-ı Hakk'da mahrem-i ifan: Kendine ait olan gerçeği anlayan
İlm-i sır'da bahr-i bi-payan: Sır ilminde nihayeti olmayan alim olan
Bu fena gülzarına: Yokluk bahçesine talip olan
Vech-i baki hüsnüne: Ebedi olan cenabı hakkın Güzelliğine,
İyiliğine,eksiksizliğine,Cemaline, kemaline hayran olan
Abdal: Derviş ermiş
**********************************************************