İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Taş atanlara da yok intikâmın Sana isim koydu Mevlâ

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Taş atanlara da yok intikâmın
Sana isim koydu Mevlâ Muhammed
Enbiyâ tâcısın senin makâmın
Aliyyü'l a'lâdan a'lâ Muhammed

Hakk'ın göderdiği hak rehberlerden
Ümmetlere gelen hep mürsellerden
O yüz yirmi dört bin peygamberlerden
Mi'râcda söz alan illâ Muhammed

Sen hulk-i ahsensin yektâ tâ ezel
İsmin de cismin de hepsi de güzel
Habîbimsin dedi Hayyü lem yezel
Anın içün şânın vâlâ Muhammed

Kurduğun erkâna şer'a uyana
Kıymetli aşkını kalbe koyana
Ma'nâ âleminden sesin duyana
Kapun elân açık hâlâ Muhammed

Aşkına yandırdım cân ile teni
Şefî' ol mahşerde unutma beni
Avâlimde ismin anılır seni
Cümle bilir zîr ü bâlâ Muhammed

Salât ü selâmı çek Hâdî sever
Ne kadar var ise mahlukât eğer
Adedince olsun her şâm ü seher
Allahümme salli alâ Muhammed

***********************