İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Tanır isen Allah'ı Bırakırsın günâhı

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Tanır isen Allah'ı
Bırakırsın günâhı
Mü'minlerin felâhı
Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resûlullah

Allah en büyük şefîk
Başka yok sana refîk
Ve minallahi't tevfîk
Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resûlullah

Bu bir Hakk kelâmıdır
Âşıklar meydânıdır
Sebilci feryâdıdır
Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resûlullah

Giriş yolu îmânın
Necâtı her insânın
Nişânıdır islâmın
Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resûlullah

Hastaların ilâcı
Velîlerin sirâcı
Âriflerin sertâcı
Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resûlullah

Âsân olur sırâtın
Budur senin berâtın
Dâim olsun sebâtın
Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resûlullah

***********************