İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Şarab-ı aşkını nûş ettir ya Rab İçelim îmânla bayram edeli

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Nutuk : Muzaffer Ozak
Beste : Hakan Alvan
Makam : Uşşak
Usul : Sofyan
Okuyan : Ahmet Özhan

Şarab-ı aşkını nûş ettir ya Rab
İçelim îmânla bayram edelim Allah Allah
İrci'î hitâbın gûş ettir ya Rab
Göçelim îmânla bayram edelim

Îmândan Kur'ândan ayırma bizi
İlâhî haramla doyurma bizi
Yolundan şaşarsak affeyle bizi
Seçelim irfânla bayram edelim

Rıza-yı ilâhin olsun bendimiz
Kelâm-ı ilâhin olsun pendimiz
Sırât-ı müstakîm üzre kendimiz
Geçelim iz'ânla bayram edelim

Mahşerde ak eyle yüzlerimizi
Nûrunla nûrlandır gözlerimizi
Günâhdan arındır özlerimizi
Ölçelim mîzânla bayram edelim

Kendine kul eyle Resûl'e ümmet
Liva-yı Hamd'inin altında cem' et
Açılsın bizlere ebvâb-ı cennet
Uçalım Rıdvân'la bayram edelim

Cennet ü cemâlin lutfet görelim
O büyük nimete biz de erelim
Muhammed bağından güller derelim
Saçalım elvânla bayram edelim

AŞKÎ'ye bezleyle sen dîdârını
Lutfunla sevindir ben dildârını
Firdevs-i âşiyân eyle dârını
Açalım ihvânla bayram edelim

İrci’î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye
Dön Rabbine, ondan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak. 

nuş:İçen, içici.Tatlı şerbet gibi içilecek şey.Zevk ve safâ.
İrci'î hitab:Allah'ın rızasına uygun, iyi ve hayırlı işler.
gûş:işitmek
Rıza-yı ilâhi:Allah'ın rızasına uygun, iyi ve hayırlı işler.
irfân:Arif,Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
bend:Bağlanan. Bağlanmış.
pend:Nasihat, vaaz, öğüt.
Sırât-ı müstakîm:En doğru yol, İslâmiyet yolu. Hak yolu
bezl:Bol. Bol bol verme. Esirgemeden vermek.
dîdâr:Görünme.Yüz. Çehre.Görüş kuvveti
dildâr:Kalbi hükmü altında tutan. Sevgili, mâşu
firdevs-i âşiyân:Cennet. Ahirette iyi kulların gideceği mükâfat yeri. Adn. Firdevs.
dâr:Yer, mekân, konak.
ihvân:Kardeşler. Eş, dost.Sâdık arkadaşlar.Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar. 

***********************