İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

İsmi sübhan virdin mi var Bahçelerde yurdun mu var

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Sanma gayri râh olur
Hak yolu ferah olur,
Girenler iflâh olur
Esâra âgâh olur

Bilirler, bilişenler
Ledünne erişenler
Hakk ile söyleşenler
Ârif-i billah olur

Erenlerin sohbeti
Muhammed muhabbeti
Bulan anda hikmeti
Ârif-i billah olur
Esrâra âgâh olur

Ezeldir bu meydan
Girmez asla nâdân
Sıdkile eden devrân
Ârif-i billah olur
Esrâra âgâh olur

Hakk'a gönül verenler
Hakikate erenler
Pirden himmet görenler
Ârif-i billah olur
Esrâra âgâh olur

Muhammed ile Ali
Meydan onların veli
Ezelde diyen beli
Ârif-i billah olur
Esrâra âgâh olur

Aşk elinden âh iden
Nefsin vakf-ı râh eden
Feyz alan Cerrâhîden
Ârif-i billah olur
Esrâra âgâh olur

Aşki oldu Hakk ayân
Hakk ile Hakk nümâyan
Hakk kelâmını duyan
Ârif-i billah olur
Esrâra âgâh olur.

***********************