İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Ehli Hakka sıdık ile bel bağlayan ağah olur

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Sâlik meratip kateder Tekrarı Hû yâ Hû ile
Aşık hicâbın ref eder Ezkârı Hû yâ Hû ile

Keşf-ü kerâmâta erer Cümle mâkâmatı geçer
Vahdet gülün daim derer Gülzârı Hû yâ Hû ile

Kesrette buldu vahdeti Minette buldu râhatı
Firkâtte buldu vuslatı Her-bârı Hû yâ Hû ile

Gel ey Galibi daima Hu zikrin et subh u mesa
Ta keşf ola sana lika Esrarı Hû yâ Hû ile
---------------

sâlik: tarikat yolunda olan,giden
meratib: Mertebeler. Basamaklar. Kademeler. Dereceler.
hicâb: Perde.Örtü.Allah ile kul arasındaki perde.
ref: Kaldırma
ezkâr: Zikirler.
mâkâmat: Makamlar, mertebeler.
vahdet: Birlik.Teklik.
gülzâr: Gül bahçesi. Gül tarlası.
mihnet: Zahmet. Eziyet. Dert. Belâ.
firkât: Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış.
Firak. bâr: saçan, yağdıran, döken, ışık veren
subh u mesa: Sabah vaktinde zikir yapma.
Tan vakti. Şafak zamanı.
keşf: Olacak bir şeyi evvelden anlamak.
lika: Kavuşmak, Rast gelip buluşmak. Görüşmek. Yalnız görüşmek.
Esrar:Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar.

***********************