İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Nedir ey bülbüli şeyda ferahın efgandır

 

video playİlahiyi Video Olarak İzle

mp3 playİlahiyi Mp3 Olarak Dinle

Güfte: Osman Kemâli Efendi
Beste: Ender Doğan
Nedir ey bülbül-i Şeyda Ferahın efgandır.
Sana noldu ciğerin bir gül için büryandır.
Bunca feryadını gül duydu mu bir kez senin.
Bak sen ağlarsın o gül zevke gelip handandır.
Böyledir devri felek hem budur uslubi cihan
Ehli derdin dilü canı ciğeri suzandır.
Geçer elbette kemali elemü mihnetü gam.
Kederi zevki cihanın geçici bir andır.
Şeyda : Çok sevgiden hâsıl olan hal.
Efgan : Kalp açısından dolayı Feryatlar.
Büryan: Ateşte pişmiş, kızarmış.
Handan: Gülen, mesrur, gülücü
Suzan : Ateşli, yanan
-------------------------------------------
Şiirin tam metni (Mustafa TATCI, aşk sızıntıları
Şerhinden)
Nedir ey bülbül-i Şeyda ferahın efgandır
Sana n'oldu ciğerin bir gül için püryandır
(Ey çılgıl bülbül bu ne hal böyle ? Sevincin
Ağlayıp inlemektir. Sana ne oldu, bir gül için
Ciğerin yanıktır)
-bu nutk-ı şerifte bülbülün güle sitemi, aşıkın
-maşukuna naz makamından hitabıdır.
Bunca feryadın gül duydu mu bir kere senin
Baksen ağlarsın o gül zevke gelip handandır.
(Ey çılgın bülbül! Gül senin bunca feryadını
Bir kez duydu mu? Bak sen ağladıkça o sevince
Acıyor.)
Sen anın buyuna can vermek için ağlar iken
O dikenden takınır hançeri kastı candır.
(Sen onun kokusunda can vermek için ağlar
Iken, o senin canının almak için dikenden hançer
Takınır.)
Sen an üncün bütün ezvak-ı cihanı attın
O seninçün bütün ağyare şikayet-handır
(Sen onun için dünyanın bütün zevklerinden
Vazgeçtin. O senin için yabancılara şikayet
Ediyor. )
Geceler ta-be-seher ağladın kim duydu
Güle sorma o sabah hangi ele mihmandır
(Geceler seher vaktine kadar ağladın kim duydu?
Güle sorma o seherde hangi yabancıya
Misafirdir.)
Ağlama ağlar bari yârini bul ağla
Gül sana yar olmaz yâri anın nisyandır.
(Ağlama ağlayacaksan yârini bulda ağla, gül sana
Yar olmaz onun yâri unutmaktır.)
Ah o gül ki anı sen aleme ilan ettin
O bugün şimdi seni aleme der hayvandır.
(Ey bülbül ah! Sen o gülü aleme bildirdin, o şimdi
Seni aleme hayvan olduğunu söyler. )
Ciğerin yağının gülyağı için hun ettin
Ele gülyağı bugün ziver-i hün ü andır.
(Ciğerinin yağının gül yağı için kan ettin, bugün
Gülyağı başkaları için güzelliğinin süsüdür)
Güle gözyaşı ile su verip ettin ihya
O sana bak dedi mi bülbülü gör atşandır
(Güle göz yaşınla sulayıp can verdin, bak o sana
'bülbülü göreyim, susuz kalmış olabilir !”
Dedi mi ?
Bak gülün yapıtlığına ve senin yaptığına
Iyilik kemlik ola akil buna hayrandır
(Ey bülbül bir gülün yaptığı birde kendi yaptığına
Bak! İyilik kötülük olmuş akıl buna şaşar)
Böyledir devrî-i felek hem budur üslub-i cihan
Ehli-i derdin dil ü canı ciğeri suzandır
(Feleğin devri böyledir, dünyanın tarzı budur.
Dertli kimsenin canı, gönlü ve ciğeri
Yanmıştır)
Geçer elbet Kemali elem ü mihmet ü gam
Kederi zevki cihanın geçici bir andır.
(Kemali elem, sıkıntı ve keder elbette geçer dünyanın
Kederi ve zevki geçicidir.)
 
Nedir ey bülbül-i Şeyda ferahın efgandır
Sana n'oldu ciğerin bir gül için püryandır
Bunca feryadını gül duydu mu bir kere senin
Baksen ağlarsın o gül zevke gelip handandır
Sen an üncün bütün ezvak-ı cihanı attın
O seninçün bütün ağyare şikayet-handır
Geceler ta-be-seher ağladın kim duydu
Güle sorma o sabah hangi ele mihmandır
Ağlama ağlar bari yârini bul ağla
Gül sana yar olmaz yâri anın nisyandır.
Ah o gül ki anı sen aleme ilan ettin
O bugün şimdi seni aleme der hayvandır.
Ciğerin yağının gülyağı için hun ettin
Ele gülyağı bugün ziver-i hün ü andır.
Güle gözyaşı ile su verip ettin ihya
O sana bak dedi mi bülbülü gör atşandır
Bak gülün yapıtlığına ve senin yaptığına
İyilik kemlik ola akil buna hayrandır
Böyledir devrî-i felek hem budur üslub-i cihan
Ehli-i derdin dil ü canı ciğeri suzandır
Geçer elbet Kemali elem ü mihmet ü gam
Kederi zevki cihanın geçici bir andır.
************************************************