İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Ne görür şol ehl-i Hüdâ nûr-i Hüdâ'dan gayrı

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Ne görür şol ehl-i Hüdâ nûr-i Hüdâ'dan gayrı
Ne bulur şemse bakan ayn-ı ziyâdan gayrı

Erdi ol gâyete âhım beni terk etti kamu
Etmedi derdime tımar şol belâlardan gayrı

Gonca tek nutkunu bülbül gibi erbâb-ı dilin
Ey nigâri kim açar mihr-i Hüdâ'dan gayrı

***********************