İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Meded Ya Gavsul azam Pir sultan Abdulkadir

 

video playİlahiyi Video Olarak İzle

mp3 playİlahiyi Mp3 Olarak Dinle

Meded Ya Gavsul azam
Pir sultan Abdulkadir
Mevhibeyi muazzam
Pir sultan Abdulkadir
Nesli paki Mustafa
Hanedanı ba safa
Dürrü yektai vefa
Pir sultan Abdulkadir
Ol sultanül evliya
Nüktedanül asfiya
Hem bürhanül etkiya
Pir sultan Abdulkadir
Mazharı sırrı Huda
Meşheri feyzi ata
Meşarı puşi hata
Pir sultan Abdulkadir
İnsü cin oldu hayran
Melekler kıldı devran
Arşı eyledi seyran
Pir sultan Abdulkadir
Aşki kurban yoluna
Dergâhında buluna
Himmet eyle kuluna
Pir sultan Abdulkadir
Bergüzarı mürteza
Rehgüzarı mücteba
Gülzarı Ali aba
Pir sultan Abdulkadir
--------------------------
Beli dedim sözüne
Bel bağladım özüne
Aşık oldum yüzüne
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
Kıyamında Hu dedim
Aşk lokmasından yedim
Ezkarını belledim
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
Gülünü taç eyledim
Derde ilaç eyledim
Sırrın ihraç eyledim
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
Ehlullah durur saf saf
Rükuya varır etraf
Ederler beytin tavaf
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
Bülbülü bağı Resul
Eyledi Hak’ka vüsul
Niyazı buldu husül
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
Bizlere himmet eyle
Himmetinle şad eyle
Vasfını inşâd eyle
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
Aşki’ye imdad eyle
Himmetinle şad eyle
Vasfını inşâd eyle
Pirim Abdulkadir’in (sultan Hasan Galib'in)
***********************************************