İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Kurretül’l-aynil Habibullah sahi servere
 

video playKasideyi Video Olarak İzle

mp3 playKasideyi Mp3 Olarak Dinle

Kurretül’l-aynil Habibullah sahi servere,
Kavm-i duyanlar kastedip, cem oldular her yere.
Nice layık gördünüz, ol çeşm-i pak-i Hayder’e?
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Hanedan-ı Ehl-i Beyti alıp Şam’a götürdünüz,
Kalb-i mahzun, çeşm-i dilhun cümlesin incittiniz,
Yetmiş iki milletin, etmediğin siz ettiniz.
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Katl-i evlad-ı Resul hakkında kıldınız kalu,
Vermediniz mazlum masumlara bir katre su,
“Biz Muhammed ümmetiyiz” dersiniz ey kara ru!
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Ali Asgar susuzdu, uyku girmez gözüne,
Uymuş asi insanlar bir yezidin sözüne,
Bunlar nasıl bakacak Muhammed’in yüzüne?
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Hasedi, fesadı sürüp Kerbela meydanına,
Sadrenceyi kurdunuz, Ol Şah-ı matem canına,
Çekti şimr melun hançeri Şah Hüseyn gerdanına,
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Hanedan-ı Ehlibeyt’i kıldınız beyt-ül hüzün
Arsâ-i mahşerde bedeli var bu cürmünüzün
Ben Müslümanım diyen cevabın versin sözün
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Hangi mezhepte görülmüş katl-i evlad-ı Resul?
Hangi kanun adalette görülmüştür bu usul?
Hakk’a biat etmeyip na Hakkı ettiniz kabul
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!
Ey vefasız kavim, şehr-i binayı viran ettiniz,
Kerbela sahrasını zulümle al kan ettiniz,
Nice sabretsin Hatayi, dünyasın harap ettiniz?
Hürmet etmek böyle midir, Hz. Peygambere?
Hem ciğer pâre-i Zehra, nûr-u çeşm-i Hayder’e!

**************************************