İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

İnile ey derli gönül inile Ehli-i derdin inleyecek çağıdır

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

İnile ey derli gönül inile
Ehli-i derdin inleyecek çağıdır
Gel tımar et yâreni sen aşk ile
Yârelerin onulacak çağıdır

Dem bu dem, dem bu dem,
Dem bu demdir, dem bu dem
Gün bu gün, gün bu gün,
Gün bu gündür, gün bu gün

Şol ki gafletle yatup etmez talep,
Gövdesinde yok mu ola canı aceb.
İşte vahdet gülleri açıldı hep,
Bülbülün efgân edecek çağıdır.

Sen nedîm idin ezel ol şâh ile
İmtihân için gelip sen bu il’e.
İnlemek sana yaraşur derd ile
Hem gözün kan ağlayacak çağıdır.

Yok kararı gönlümün bilmem neden,
Kasd eder bin pâre ola bu beden,
Var ise gitmek gerek bu areden,
Aslına azmeyleyecek çağıdır.

Ey Niyâzî dünyâda etmez huzûr,
Şol kişi kim olmaya ehl‐i gurûr,
Hakk’ı anla etmeden bundan ubûr,
Mevtin elçisi gelecek çağıdır.

***********************