İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 İlahi senin hicranı aşkınla aşıkan ağlar

 

video playKasideyi Video Olarak İzle

mp3 playKasideyi Mp3 Olarak Dinle

İlahi senin hicrân-ı aşkınla âşıkân ağlar
Visâlin derdine düşmüş hemen halk-ı cihân ağlar
Erişmezse eğer "lâ taknetû"dan âleme rahmet
Beşer ağlar melek ağlar bütün kevn ü mekân ağlar
Firâkın âteşi dilde devâm eylerse Subhânım
Gözüm ağlar gönül ağlar bedende gizli cân ağlar
Terahhumla nazar kılmaz isen mücrimlere Yâ Rab
Velî ağlar nebî ağlar zemîn ü âsumân ağlar
Perîşân hâlime rahmet gedâdır âşıkın Hayder
Bağışla cürm ü ısyânım senin’çün her zaman ağlar
Kelime Manaları
Hicrân : Ayrılık acısı, hasret
Visâl : Kavuşma
Halk-ı cihân : Herkes
Kevn ü mekân : Bütün varlıklar
Firâk : Ayrılık
Terahhum : Merhamet
Mücrim : Günâhkâr
Zemîn u âsumân : Yer ve gök
Gedâ : Dilenci, fakîr
Lâ taknetû : "Ey çok günâh işleyerek kendi kendilerine kötülük etmede ileri giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümîdinizi kesmeyiniz" meâlindeki âyet-i kerîmede "ümîdinizi kesmeyin" lafzının karşılığıdır...(Sûre-i Zümer, 53)

**************************************