İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş,
Her tarafta bağ-u bostân eylemiş.
Ziynet etmiş zîr-ü pes evsâf ile
Her sıfattan zâtın ilân eylemiş.

Bunca evsaftan görünen bir cemâl,
Bir cemâli bunca elvân eylemiş.
Hep kitâb-ı Hakk’dır eşyâ sandığın,
Ol okur kim seyr-i evtân eylemiş.

Hüsnünü izhâr eder cümle sıfât,
Zâtına insânı bürhân eylemiş.
Hakk’ı istersen yürü insâna bak,
Şems-i zât yüzünde rahşân eylemiş.

Hakk yüzü insân yüzünden görünür,
Zât-ı Rahmân şeklin insân eylemiş.
Nice görsün şems-i vechin çün anın,
Zâhidi a’mâ ki tuğyân eylemiş.

İçini almış anın zerk ü riyâ,
Gönlünü şeytân perişân eylemiş.
Her nazarda gördüğü Hakk ârifin,
Her görüşte nice ihsân eylemiş.

Hakk’ı anlamak değil âsân ola,
Adetâ Hakk böyle erkân eylemiş.
Sâlik erince kemâle şöyle bil,
Yüreğin baş bağrını kan eylemiş.

Anlayınca Zât-ı Hakk’ı zevk ile
Bu Niyâzî nice seyrân eylemiş.

***********************