İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Gönül nur-ı cemalinden habibim bir ziya ister

 

video playKasideyi Video Olarak İzle

mp3 playKasideyi Mp3 Olarak Dinle

Gönül nûr-ı cemâlinden habîbim bir ziyâ ister
Gözüm hâk-i rehinden ey tabîbim tûtiyâ ister
Safâ-yı sîneme zulmet veren ceng-i günâhımdır
Aman ey kân-ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister
Sarıldım dâmen-i ihsânına ey Şâfi-i ümmet
Dahîlek Yâ Muhammed hasta cânım bir devâ ister
Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz sensiz
Ne mülk ü mâl ü cân ister ne de zevk ü safâ ister
N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle
Ki kemter bendeniz Es ’ad sana olmak fedâ ister

**************************************