İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Ey keremler kâni Hazret-i Allah

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Ey keremler kâni Hazret-i Allah
Ummân-ı rahmetin katresi besdir
Kimseden meded yok amân yâ Allah
Şems-i merhametin zerresi besdir

Amân yâ Rabbenâ emâna geldik
Biz nâsır-ı mutlak bir seni bildik
Leîmler kahrında; Yâ Rabbi, olduk
Bu kadar eşrârın devresi besdir

Çâremiz kesildi dizde dermân yok
İnkirâz erişdi elde fermân yok
Karar-gîr olacak dârü’l-emân yok
Kamer-i re’fetin sürresi besdir

Sultân-ı enbiyâ Ahmed-i Muhtâr
Şâh-ı velâyetdir Hayder-i Kerrâr
Bir merhamet göster aman yâ Gaffâr
Düşmânına dostun erresi besdir

Eldedir kitâb-ı Ahmed-i Muhtâr
Dildedir LUTFİYÂ hubb-i Çâr-i yâr
Serdâr-ı himmettir Hayder-i Kerrâr
Şâh-ı adâletin turresi besdir

 

Bes: Kâfi, yeter, yetişir (Allah bes, gayri heves)

İnkırâz: Sönme zeval bulma

Leim: Alçak deni, rezil zelil levm edilen cimri-mayası bozuk ve kötü.

Karar-gîr: Karara bağlanmış kararı verilmiş.

Dâr-ül Amân: Sığınılacak korulacak yer.

Kamer-i: Aş ışığında uyumayıp uyanık durmak.

Surresi: Padişah tarafından hac zamanı fakirlere gönderilen para ve sair şeyler.

Re'fet: Merhamet acımak - Yüce.

Nasır'ı Mutlak : Kati ve şüphesiz yardım eden nusret veren.

Devresi: Dönemleri, dönüş birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.

Ahmed'i Muhtar: Muhammed s.s.a.v.s. Efendimiz.

Lutfiyâ: Güzellik hoşluk iyilik, İltifatla mülayemet üzere muamele eyleme hali.

Hub'b: sevgi muhabbet bağllıkık dostuk bir şeyi birisine sevdirmek.

Çâr'i yâr: Dört halifemiz.

Serdar: Komutan

Himmet: manevi Lutuf yardım, evliyasının yardımı koruması.

Haydar'ı kerrar: (Hz. Ali Efendimiz) Kahramanca döne döne düşmana saldıran.

Turre: 1) alın saçı.
2) kıvırcık saç lülesi,
3) kumaşın etrafına çekilen kılaptandan süs.

TÜRRE:BATIL

***********************