İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Ey Dost senin yoluna cânım vereyim cânım

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Ey Dost senin yoluna cânım vereyim cânım
Aşkını komayayım oda gireyim cânım
Bu dünyâ âşıklara bir aldangaç olurmuş
Bu yalan aldangaçın terkin urayım cânım

Beni sana vereyim sensiz beni n'ideyim
Ben senin huzuruna bensiz varayım cânım
Vahdetin şerâbından bir cur'a nûş ideyim
"Ene'l-hakk" çağırayım feryâd urayım cânım

Benden bana yakınsın canımdan sevgilisin
Ya ben seni isteyu kande varayım canım
Sen cânımın cânısın gevherimin kânısın
Vaslın haberin gerü sana sorayım cânım

Meşâyıhın himmeti kılıcını alayım
Kendi nefsim boynunu kendim urayım cânım
Çün ömür geçer imiş cân kuşu uçar imiş
Yoluna cism ü cânı harca süreyim cânım

Ger beni senin için yetmiş kez öldüreler
Bin kez dahi ölmeğe boyun vereyim cânım
Halka gavgâ salayım ben dahi Mansur'layın
Zülfünde asılayım dâra varayım cânım

Eşrefoğlu Rumi'yi aradan tarh edeyim
Senin ile bakayım seni göreyim cânım

Eşrefoğlu Rûmî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî

***********************