İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Ey cümle halkın maksudu, Al gönlümü senden yana

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Ey cümle halkın maksudu,
Al gönlümü senden yana,
Ey külli şeyin mevcudu,
Al gönlümü senden yana

Budur yüreğim yâresi,
Bitmedi yüzüm karesi,
bi-çâreler bi-çâresi,
Al gönlümü senden yana

Elim sana ermekliğe
Gönlüm seni görmekliğe
Kapuna yüz sürmekliğe
Al gönlümü senden yana

Dâ’im sen ol dilde sözüm
Seni fikreylesin özüm
Gayrıya bakmasın gözüm
Al gönlümi senden yana

Gözlerimi giryan eyle,
Hem ciğerim biryan eyle,
Esrârına hayran eyle,
Al gönlümü senden yana

(Ümmi Sinân der Yaradan),
Aşık olan der yaradan
Kaldır perdeyi aradan,
Kurtar bizi bu yaradan,
Al gönlümü senden ya

Nefs elinden avareyim,
Hırs elinden bî-çâreyim,
Gayrı kime yalvarayım,
Al gönlümü senden yana

Kurtar nefsin belâsından,
Can, bu lutfu bula senden,
N'ola ihsân ola senden,
Al gönlümü senden yana

Nefsin meyine kanmasın
Firkât odına yanmasın
Mâsivâya aldanmasın
Al gönlümü senden yana

Mustafâ’nın minnetine
Murtazâ’nın himmetine
Şol birliğin hürmetine
Al göñlümü senden yana

Evliyâlar hürmetine
Enbiyâlar izzetine
Mukarrebler kurbetine
Al göñlümü senden yana

Aşkına yoldaş olmağa
Derdine dildaş olmağa
Sırrına hâldaş olmağa
Al göñlümü senden yana

Ey keremler kânı hâce
Sensin yücelerden yüce
Ayrılmasın bir zerrece
Al gönlümü senden yana

***********************