İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Elestü bi rabbiküm" hitâb olunduk

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Makam : Uşşak
Güfte/Beste : Hafız Nezih TOLAN
Usûl :Düyek

Elestü bi rabbiküm" hitâb olunduk
Kâlû belâ" dedik Hakk'a kul olduk
Allah Allah diyerek huzûra durduk
Bende-i âli abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i âli abâ Gâlibîyiz biz

Cân u tenden geçip halka bend olduk
Aşk-ı Muhammedî'yi Galibde'de bulduk
Aşkın ile Mevlam bî-karâr olduk
Bende-i âli abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i âli abâ Gâlibîyiz biz

Ashâbı ke'n nücûm"a cânımız fedâ
İmâm-ı Alî'den hidâyet bulduk
Meydân-ı ehlullahda safâyâb olduk
Bende-i âli abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i âli abâ Gâlibîyiz biz
Çâr-ı yâr-ı bâ-safâ serde tâcımız

Hamse-i âli abâ canda canımız
Şühedâ-i Kerbelâ âh u zârımız
Bende-i âli abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i âli abâ Gâlibîyiz biz

Sözlerim doğru lâkin uymaz özüme
Aşık kulun aczini vurman yüzüne
Pirim himmet eyle varam izine
Bende-i âli abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i âli abâ Gâlibîyiz biz

***********************