İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

El-hamdülillah El-hamdülillah Söyler vücûdum tamâmen Allah

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

El-hamdülillah El-hamdülillah_
Söyler vücûdum tamâmen Allah tamamen Allah
Görsem bir belâ zikrim hüveydâ
El-hükm ü lillâh el-hükm ü lillâh
Derdimdir sevdâ söylerim innâ
Nerci’u ilallâh nerci’u ilallâhilallâh nerci'u ilallâh

Söyler vücûdum aldıkça hayret
Estağfirullah estağfirullah, estağfirullah
Olmasın cânım olsa her dem
Fikrimde Allah zikrimde Allah
Almayam bir dem olmayam sensiz
Her dem söyleyem her nefes Allah

Hoş gördü sözüm (Pirim Gâlibi) Seyyid Nigârî
Söyledi hâtif sad lev hâşa’llah

***********************