İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 El açanlar mahrum kalmaz

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

El açanlar mahrûm kalmaz
Kerem eyle Kerîm Allah
Sığınanlar mahzûn olmaz
Rahmeyle ey Rahîm Allah

Hâlim ayân günâhkârım
Cürm ü hatâ oldu kârım
Bağışlar elbet hünkârım
Affeyle ey Halîm Allah

Zâtındadır bütün kemâl
Hüküm senin yâ zel-celâl
Kıl tecellî göster cemâl
Lutfeyle ey Hakîm Allah

Kul dayanmaz gazâbına
Sabredemez azâbına
Dehâlet eyler bâbına
Bahşeyle ey Alîm Allah

Aşkî kulun boynun büker
Huzûrunda yaşlar döker
Dergehine gözün diker
Vasleyle ey Azîm Allah

***********************