İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Canu dilde hâne kıldın âkıbet

 video play İlahiyi Video Olarak İzle

mp3 play İlahiyi Mp3 Olarak Dinle

Can-u dilde hâne kıldın âkıbet
Sen beni mestâne kıldın âkıbet

Şol aşkın zincirin tahrik eyleyüp
Sen beni divâne kıldın âkıbet

Dâne iken bağ-ı bostan eyledin
Dâneyi yüz dâne kıldın akıbet

Ey Fakirullah bu Hakkı bendeni
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkıbet

****************************

Cân u dilden fânî kıldın âkıbet
İkisin vîrâne kıldın âkıbet

Ol cünûn zencîrini tahrîk edüp
Sen beni dîvâne kıldın âkıbet

Aşk-ı bî’pervâya mahrem eyledin
Akıldan bîgâne kıldın âkıbet

Dâne-i bîçâre idim zîr-i hâk
Dâneyi yüz dâne kıldın âkıbet

Dâne iken bâğ u bostân eyledin
Hâki hem kâşâne kıldın âkıbet

Cümleden kat' eyledin çün gönlümü
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkıbet

Hamr-i vahdetden içirdin tab'ıma
Rûhumu peymâne kıldın âkıbet

Sâki-i gülzâr-ı cânsın dembedem
Gönlümü meyhâne kıldın âkıbet

Ey Fakîrullah bu Hakkı bendeni
Âşık-ı ferzâne kıldın âkıbet

İbrâhim Hakkı Erzurûmî
Kuddise Sırruh

*******************************

Galibilik Ne Demektir - Pir-i Kimdir - Nerden Gelmiştir - Silsilesi Nedir.

Tasavvuf Ne Demektir 21. Yüzyılda Tasavvufu Yaşayan Dergah Nerededir!