İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Biz Galibi cânlarıyız cân veririz Hayder'e

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Biz Galibi cânlarıyız cân veririz Hayder'e
Hamse-i Âl-i-Abâ'ya hem Evlâd-ı Kevser'e
Cân ü bâşı fedâ kıldık ol Fâtih-i Hayber'e
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

Ehl-i Beyt-i Mustafâ'nın hâkine yüz sürmüşüz
Hamdülillah dü-cihânda Hakk'ı Hakk'da görmüşüz
Aşk yolunda sabr ile bir nice sırra ermişiz
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

Şâh-ı sırr-ı velayetdir ol şehinşâh ey zâhid
Çün buyurdu "Ene ve Aliyyün min nûrin vâhid"
İşte Kur'ân işte Hadîs şânına âdil şâhid
Bende-i Şâh-ı Velâyet'dir bizim unvânımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız

***********************