İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Bâğ-ı aşkın andelîbi Hazret-i Galibi'dir

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Bâğ-ı aşkın andelîbi Hazret-i Galibi'dir.
Dertli âşıklar tabîbi Hazret-i Galibi'dir.

Vâsıl-ı kâmil odur tevhîd-i zâta şüphesiz,
Dost ilinin rehnüması Hazret-i Galibi'dir

Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlûba,
Halleden her müşkilâtı Hazret-i Galibi'dir.

Mürşid-i âli dilersen dâmen-i pâkini tut
Gösteren râh-ı hüdâyı Hazret-i Galibi'dir.

Sıdk ile kul ol dervişi eşiğinde dâimâ,
Bil hakîkat kutb-ül-aktâb Hazret-i Galibi'dir.

***********************