İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Aşkın kime yar olur daim işi zar olur

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

2 Aşkın kime yâr olur dâim işi zâr olur,
Dinmez gözünün yaşı yanar içi nâr olur.

2 Sevdâ‐yı zülfün kimin, takıldı gerdanına,
2 Mansûr gibi âkibet, yolunda ber‐dâr olur.

2 Leylâ‐yı aşkın senin, her kimi mecnun eder,
Firkât oduna yakıp, her gice bîmâr olur.

2 Varlık cibâlin kesip, dost iline yol eder,
2 Ferhatleyin gözünün, yaşları pınâr olur.

2 Bende arı terk edip, girdim bu dervişliğe,
Her kim senin aşkına, düşerse bi-ar olur.

2 Bu yolda cânın veren, cânân alır yerine,
2 Aşk dükkânında onun, canıyla bazâr olur.

2 Ey dilber‐i rûhânî, al koma iş bu cânı,
Sevdâna düşeli ben, dünyâ bana dâr olur.

(2 Terk et sen benliğini, bul anda o sultanı,)
2 Terk et Niyâzî seni, bul anda o Sultanı,
2 Her kim canından geçer, ol vâsıl‐ı yâr olur.

2 Şol İbrahim Edhem’i, derviş eden aşkındır,
Derdine düşen şâhın, tahtı târümâr olur.

zar=ağlamak
berdar=idam
bimar=huzursuz
cibal=dağdağın
biar=utanmaz
bazar=alışveriş
 

***********************