İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Âşık oldum ben Allah’ın Adına

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Âşıkların eğlencesi
Zikr'i Zâtın yâ Rabbenâ
Cânlarının dinlencesi
zikr-i zâtın yâ Rabbenâ

Bilen sensin ilme’l-yakîn
gören sensin ayne’l-yakîn
Bulan sensin Hakk’el-yakîn
bahr-i Zâtın yâ Rabbenâ

Seni bildim diyen bilmez
seni buldum diyen bulmaz
Dile gelip şerh olunmaz
vasf-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Bilmeyenler bildim sanır
bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır
nûr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Sensin âlemlerden ganî
ister bu cân senden seni
Ayırmasın cân u teni
kevn-i Zâtın yâ Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur
gizli râzı duyan olur
Ana katı ıyân olur
keşf-i zâtın yâ Rabbenâ

Ne gelmiş ne gelesidir
ne olmuş ne olasıdır
Ne bulmuş ne bulasıdır
misl-i zâtın yâ Rabbenâ

Halkın çoğu Hakk’ı bilmez
ister râhı arar bulmaz
Değmelere nasîb olmaz
vasl-ı zâtın yâ Rabbenâ

Gerçek erlerin hâlidir
gidenin uğrar yoludur
Cümle âleme doludur
hüsn-i zâtın yâ Rabbenâ

Hûr u cinân sohbetine
mağrûr olma devletine
Eremezler lezzetine
kurb-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Cezb eylesin kime sırdan
eğer geçden eğer erden
Hergiz ayrılmaz nazardan
resm-i zâtın yâ Rabbenâ

Bahr-i muhrikdir dalınmaz
bu bahre gavvâs bulunmaz
Lâ-ta’ayyündür bilinemez
kevn-i zâtın yâ Rabbenâ

Ger enbiyâ ger evliyâ
ger asfiyâ ger atkıyâ
Oldular mazhar-ı ziyâ
vech-i Zâtın yâ Rabbenâ

Her kimi nûrun cezbeder
aşkın yolun durmaz güder
Dâim anı ihrâk eder
aşk-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Ümmî Sinan fazlın ile
gitmek dilerler Ya Hu ile
Sen mahrum eyleme hele
sırr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

***********************