İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Amennâ söyledik, hem ikrar ettik

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Amennâ söyledik, hem ikrar ettik.
Erenler bezmine lâşekçesine.
Bağ-ı maarifte yetişip, bittik,
Bûy aldık her gülden çiçekçesine.

Söylesem kelâmım gelmez takrîre,
Nutku derûnumuz, sığmaz tefsîre,
İkrar verdik, imân ettik bir Pîr'e,
Er evlâdı eriz, gerçekçesine.

Gel gönül ârif ol, haddini bil sen,
Semî'dir, Basîr'dir, etme şek gümân,
" Elhakku ezhâru mineşşems " olan,
Sofi inat eder eşşekçesine

Miratî, sözlerin gizli muammâ,
Ulül'ebsâr olanlara hüveydâ,
Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ammâ
Gezeriz âlemde erkekçesine...

***********************