İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Allah diyelim daim Mevla görelim neyer

 video playİlahiyi Video Olarak İzle

mp3 playİlahiyi Mp3 Olarak Dinle

Allah diyelim dâim
Mevlâ görelim neyler
Yolda duralım kâim
Allah görelim neyler
Allah deyu kıl zârı
Oldur kamunun vârı
Andan umalım yârı
Allah görelim neyler
Çıkarmayalım dilden
Ayrılmayalım yârdan
Ayrılmayalım yoldan
Allah görelim neyler
Açlık sonu tokluk dur
Tokluk sonu yokluk dur
Bu yollar korkuluk dur
Allah görelim neyler
Sen sanmadığın yerde
Nâgâh açıla perde
Dermân erişe derde
Allah görelim neyler
Gündüz olalım sâim
Gece olalım kâim
Allah diyelim dâim
Allah görelim neyler
Adı sanı dillerde
Sevgisi gönüllerde
Şol korkulu yollarda
Allah görelim neyler
Adı sanı uşatdım
Küfrümü suya attım
Miskînliğe el kattım
Allah görelim Neyler
Her dem dalalım bahre
Aldanmayalım dehre
Sabreyleyelim kahra
Allah görelim Neyler
‘Âr nâmusu bırakdım
Külümü suya attım
Dervîşliğe el kattım
Allah görelim Neyler
Mecnûn gibi âvâre
'Âşık oluban yâre
De Yûnus sen bî-çâre
Allah görelim n'eyler
N'itdi bu Yûnus n'itdi
Bir doğru yola gitti
Bir pîr eteğin tuttu
Allah görelim neyler
***************************