İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Açtı gönül gülşenimiz fasl-ı bahar oldu yine

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Açtı gönül gülşenimiz
fasl-ı bahar oldu yine
Doldu safâ meskenimiz
Leyl ü nehâr oldu yine

Sâki-yi sahra demini,
cür’a-i la’hi femini
Sunmağa câm-ı cem’ini
bezme nisar oldu yine

Saki sunup cami safa
sufilere geldi safa
Dem bir edip ehl-i vefa
derd ile zar oldu yine

Bülbül handandır güle,
nâle kılıp geldi dile
Can ile hep bir dem ile,
zâr-ı hezâr oldu yine

Can Hu deme, dem dem ola
can mı o anda gam ola
Hulusi’ye mahrem ola,
bîâr-ü var oldu yine

***********************