İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Abidan'ı Mustafayız biz Hüseynilerdeniz

 video playİlahiyi Video Olarak İzle 

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Nutuk : Hilmi Dede
Beste : Sebilci Hüseyin Efendi
Makam : Uşşak

Âbidân-ı Mustafâ'yız biz hüseynîlerdeniz
Âşıkan-ı Murtezâ'yız biz hüseynîlerdeniz

Bâşımız top eyledik şâh-ı şehîdan aşkına
Can feda-yi kerbelâ'yız biz hüseynîlerdeniz

N'ola mecrûh eylese a'dâ bizim endâmımız
Mest-i sahbâ-yi cefâyiz biz hüseynîlerdeniz

Tîr-i ta'n-ı zâhide kıldık hedef biz sînemiz
Hâsıl-ı derd ü belâyız biz hüseynîlerdeniz

Âteş-i hubb-i imâmeyn ile yansun cismimiz
Sûz-i aşka mübtelâyız biz hüseynîlerdeniz

Hamse-i ehl-i kisâdır serde tâc-ı fahrımız
Derviş-i bâb-ı rızâyız biz hüseynîlerdeniz

Hacı Bektaş-ı Veli'dir pîrimiz Hilmi Dede
Bende-i âl-i abâ'yız biz hüseynîlerdeniz

***********************