İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 HU VE HAY ESMASINDA OKUNAN İLAHİLER

 

Abdulkadir kükredi! Yerler gökler inledi


Abidanı Mustafayız biz Hüseynilerdeniz


Aç ellerini gönülden Yalvar yüce Allah'a


Açıldı bu gece evbabı Rahmet


Açtı gönül gülşenimiz faslı bahar oldu yine


Affet İsyanım Benim Halim Yaman Allah'ım


Akıl gider ar olur


Ahad'dır Allah'ımız Muhammed'dir Nebimiz


Akil Olan Zikreder Her Haline Şükreder


Alemi dilde acep kâşenimiz vardır bizim

Aldın canımı benden yıktın varımı benden


Alemi İhata Kıldı Ateş İle Ahımız


Ali almış sancağını eline çekilip giderler mahşer yerine


Allah Allah Allah Hu ileyke ne'tu bu' Hu


Allah Allah Şükrenlillah Zikrenlillah Ya Kerim Allah


 

Allah'ı arayan ey güzel yolcu


Allah Hay Daim


Alma tenden canımı görmeden cananımı


Amenna söyledik hem ikrar ettik


Arayu arayu bulsam izini


Aşık isen gel durma dön mevlanın aşkına


Aşık oldum ben Allah'ın adına


Aşık oldum bende-i Cananeyim


Aşıkı yezdan der Allah Allah


Aşıkların eğlencesi ismi zatın ya Rabbena


Aşk beni etti zubun ne yamanmış bu füsun


Aşkın narına yanmaya geldim


Aşk ile o aşıktır Sır ile o sadıktır


Aşk yoluna girelim


Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallâh


Aşkın kime yâr olur dâim işi zâr olur


Aşkın meyine ben kana geldim


Ateşi aşkınla yandır kalbimi subhu mesâ


Ay doğdu üzerimize


Bâğ-ı aşkın andelîbi Hazret-i Galibi'dir


Bağrımdaki biten başlar Muhammedin aşkındandır


Bahçenizde gül varmı Ya Hu, Hu Mevlam


Bahrine aşkın dalmaya geldim


Ben bir güzel isterem hakiki Lokman ola


Ben bir Yakup idim Kendi halimde


Ben Bu Aşkın Mecnunuyum (Talibiyim)


Benim bunda kararım yok ben bunda gülmeye geldim


Benim efendim ben sana bendim bir üfledinde yıkıldı bendim


Bilmek istersen seni can icre ara canı


Bir gün olur perdeyi yar kaldırır


Bismillahirrahmanirrahim Her şey onunla başlar diner onunla yaşlar 


Biz bu gülistanın bülbülleriyiz


Biz Galibi canlarıyız can veririz Haydere


Biz Muhabbet Erleriyiz Aslımız Hu'dur Bizim


Biz söyleriz söyleriz La ilahe illallah


Bu Aklı Fikrile Mevla Bulunmaz


Bu aşk bir bahri ummandır


Bu Dergaha Yüz Süren Hakka Talip Oluyor


Bu dünyaya verme gönül dünya sana kalır değil


Bu gece yari gördüm şükür Elhamdülillah


Bu gönulüm şehrini seyran ederken


Bu gün bize bir hal oldu bahçemizde güller soldu


Bu ne derttir ona derman bulunmaz


Buyruğun tut Rahmanın tevhide gel tevhide


Buhara’da gül var mı Ya Hu Ya Mevlam


Bunca yıldır bir hiçliğe Gittim sana geliyorum


Bu yolu kurmuşlar Muhammed yolu


Bülbüller kokuyu güllerden alır


Bülbüller nazda güller niyazda 


Camisinin yoktur eşi bilmem nerden gelir taşı


Canım Kurban olsun senin yoluna

Canu dilden aşık oldum Muhammed'e Muhammed'e 


Can yine bülbül oldu har açılıp gül oldu


Can-ı gönülden seversen Yalvar kul Allah’a yalvar


Cemaline pervaneyim maksudum sensin Allah'ım


Çık tevekkül dağına tendeki esrara bak


Çün sana gönlüm müptelâ düştü


Dağlayıp didemden döktüm yaşımı


Derviş olan kişiler deli olağan olur


Dervişi kemaliz üryan olmuşuz


Dost bahçesinin gülleri, Galibi derler bize


Didemiz giryan sinemiz suzan


Dinle sözümü sana direm özge edadır


Dolap niçin inilersin derdim vardır inilerim


Dost cemalin görmeye her bir yanım göz oldu


Dostu gönlümde buldum dedim elhamdülillah


Döne döne zikrederler aşıklar


Dönmek ister gönlüm çümle sivadan


Durumaz lisanım der Allah Allah


Dü cihanın mefhari enbiyalar serveri


Düşmüşem bir narı aşka ta kıyamet ağlarım


Düştüm Aşkın Seline


Edelim cevlan Kılalım seyran


Ehli Hakka sıdk ile bel bağlayan


Elif Allah'ın adı be Bağdattır mekanı


Erenlerin gerçeği has bahçenin çiçeği


El açanlar mahrum kalmaz


Elhamdülillah Elhamdülillah söyler vucudum tamamen Allah


Entel Hadi entel Hak leysel Hadi illa Hu


Erler demine testur alalım pervaneye bak ibret alalım


Ey Allahım Beni Senden Ayırma


Ey Allahım ey Allah senden gayrı yok ilah


Ey Allahım sana sundum elimi


Ey aşıkan ey aşıkan illallah Hu


Ey benim sultanım özüm


Ey cümle halkın maksudu al gönlümü senden yana


Ey derde derman  isteyen yetmezmi dert derman sana


Ey dil bize ver bir haber aşk ellerine kim gider


 Ey enbiyalar serveri ey evliyalar rehberi


Ey dost senin yoluna canım vereyim canım


Ey gönül içmek dilersen cam-u cem


Ey güzellerden güzel ruhum resul-i Kibriya


Ey Hakka talip olan tevhide gel tevhide


Ey keremler kâni Hazret-i Allah


Eyvallah Şahım Eyvallah Hak La ilahe illallah


Galibiden ders aldım canan ile can buldum


Gâlibîlik yoluna aşk ile gelen gelsin


 Gani Mevlam Nasip Etse varsam ağlayu ağlayu

Gel beru ey merdi Hak Hakka giden rahı gör


Gel Ey Derdine Yanıcı Dermandan Haberin Varmı


Gel Ey Gardaş Hakkı Bulayım Dersen


Gel Gâlibî dergaha ta ref ola ahzanın


Gel gel beru dertli gönül dermanı iste bul bugün


Gel Sürelim Demi Hu Diyelim Hu


Gel terk eyle dünyayı tevhide gel tevhide


Gelin Tevhid edelim La ilahe illlah Hakka doğru gidelim La ilahe illallah


Gir semaya zikir eyle yane yane Hu deyu


Giydim hırkayı Hak'kın yolunda


Gönlümün esrarısın Gözümün Envarısın


Gönül çalamazsan aşkın sazını ne perdeye dokun ne teli incit


Gönül hep sendedir Elhamdülillah


Gönülleri durultur erenlerin halveti


Göster cemâlin şem'ini Allah Allah Allahım


Gül yüzünü rüyamızda görelim Ya Resulallah


Hak Yolunda Dururuz Bize Galibi Derler


Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım

Hakkın habibinin sevgili dostu Yemen ellerinde Veysel Karani


Haktır Allahım Muhammed mahım Alidir şahım Allah Eyvallah 


Hay Bahçelerde Hay Bülbül Şakır


Hayran olur cemaline güzel adın zikleyleyen


Her aşığın dilinde hep Allah'ın adı var


Her kelamın alası La ilahe illallah


Her kim Hakk’ın rızâsını ararsa muktezâsı bil ki onda gizlidir 


Her sabah gönlümü bir nur ile doldur Rabbim


Hiç bulunmaz akranı mahzu lütfu yezdanı


Huzurunda el bağladım hazin hazin hep ağladım


Hor bakma sen toprağa toprakta neler yatar


Hüda davet eder Elhamdülillah


İbadetten huzur almazsa bir insan perişandır


İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir


İnile ey dertli gönül inile ehli derdin inleyecek çağıdır


İsmi subhan virdin mi var bahçelerde yurdun mu var


İstediğimi buldum eşkere can içinde


İşidin ey yarenler eve dervişler geldi


Kabenin yolları bölük bölüktür


Kadem bastı gönül tahtı A sultanım sefa geldin


Kafunun hitabı izhar olmadan Hu


Kalbimizde senin ismin ruhumuzda elestu bezmin


Kamil Mürşidini Bulanlardanız Biz


Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi


Lokman hekim merhem çalsa yareme Pire varmayınca yoktur çaresi


Lutfun ile kapında kul olalım


Mail oldum bahçesinde hurmaya


Maksadı aşıkların menzili canan olur


Medet senden medet sultanım Ali Hu


Medet Ya Gavsul Azam Pir Sultan Abdulkadir


Mekteb-i irfâna girip ayet-i Kur'ân okuruz


Mest-u hayrânım zâr-ı giryânım Her dem lisânım


Mezhebimiz Hanefi Meşrebimiz Alevi


Milki bekadan gelmişem fani cihanı neylerim


Ne görür şol ehl-i Hüdâ Nûr-i Hüdâ'dan gayri


Noldu Bu Gönlüm Noldu Bu Gönlüm


Nur'i cemali Hakkın visali eyler tecelli


Penahımdır benim Alllahhu Ekber


Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur


Seher vakti bülbüller nede güzel öterler

Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicab nedir

Seyyah olup yar yolunda yanayım Hu diye diye


Rufai'nin Misli Yoktur


Rumda acemde aşık olduğum


Ruyi siyahım ile dergahe Huzuru Pire niyaze geldim


Sadr-ı cemî’ mürselîn Sensin Yâ Rasûlallâh


Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur


 


 Salik meratip kateder tekrarı Hû Yâ Hû ile


Seherde meskanede her nefes derim Allah

Seher vakti bülbüller nede güzel öterler


 Serveri ser bülendimiz Hz. Pir efendimiz


Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah La ilahe illallah


Sevgi Baht Olmuş Ezeldena Bize

Seyreyleyüp yandım mahcemaline Nur kundak içinde yatar Muhammed


Şahım Ali Abaya Girenlere Aşk Olsun


Şema yanan pervaneler gelsin beraber yanalım


Şanına geldi Kuran kuruldu din-i İslam


Şanınla biz şan bulduk isminle hep nam olduk


Şarabı aşkını nuş ettir yarab içelim imanla bayram edelim


Şeyhimin İlleri Uzaktır Yolları

Solmadan bağın geçmeden çağın yakıp çerağın


Sordum sarı çiçeğe annen baban varmdır


Sultan'ül evliya Ahmed'er Rufai


Şu benim divane gönlüm yine hubdan huba düştü


Tac ma'rifet tacıdır Sanma gayrı ola tac Taklid ile tok olan Ledunide ola aç


Taleal bedru aleyna


Talibi Hak olup derde düşenler derdinin dermanın arar


Tanır isen Allah'ı bırakırsın günahı


Tende canım canda cananımdır Allah Hu diyen

Taş atanlara da yok intikamın sana isim koydu Mela Muhammed


Tevhidin özü budur arşı kürsü durdurur


Vahdet bahçesinin gülüdür Ali


Vasılı feyzi Hüdayız Galibi dervişiyiz


Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden durulmadan


Ya Rabbi aşkın ver bana Hu diyeyim yana yana


Ya Rab haberin nerden alayım bir kamil mürşide varayım


Ya Rahim-u Rahman'ım dü cihanda pengahım dilde olan fermanım Lâ İlâhe İllallah


Yandım yakıldım ben narı aşka


Yan yüreğim yan görki neler var


Ya vasial magfiret halime senden medet


Yine aşkın sırrı düştü gönlüme


Yol üstünde oturur yola giren dervişler


Yüzün gördüm dedim Elhamdülillah


Zahit Bizi Tan Eyleme Hak İsmin Okur Dilimiz


Zikr içinde padişah La ilahe illallah


Zikre dalmış bütün alem söyler daim Subhanallah


Zikrederim dost seni derim Allah Allah Hu


Zülf-ü kâküllerin amber misali Buy-u erguvandan güzelsin güzel


Zulmet içre kalma sen sil bu kalbin pasını