İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 Hak şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler

video playİlahiyi Video Olarak İzle

notasimgesiZikre uygun ilahiler Notaları Bak

Hak şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme
Hakk'dandır o reddetme
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Deme niçin şol şöyle
Yerindedir ol öyle
Bak sonunu seyreyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her dilde O'nun adı,
Her canda O'nun yâdı
Her kuladır imdâdı
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle
Ol söyleyeni anla
Hoş eyle kabul can
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Gündüz olalım saim
Gece olalım kaim
Yolda duralım daim
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

--------------------------

Sen Hakk'a tevekkül kıl
Tefvîz et ve râhat bul
Sabr eyle ve râzî ol
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Kalbin ana bend eyle
Tedbîrini terk eyle
Takdîrini derk eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hallâk u Rahîm oldur
Rezzâk u Kerîm oldur
Fa'âl ü Hakîm oldur
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bil kâdî-il hâcâtı
Kıl ana münâcâtı
Terk eyle murâdâtı
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hakk'dandır bütün işler
Boşdur gam u teşvişler
Ol hikmetini işler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Hep işleri fâikdir
Birbirine lâyıkdır
N'eylerse muvâfıkdır,
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Tefvîz-i umûr eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Teslîm ol oda yanma
Sabr et sakın usanma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Mü'min isi renk olmaz
Âkil huyu cenk olmaz
Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hoş sabr-ı cemîlimdir
Takdîri kefîlimdir
Allah ki vekîlimdir
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Nâgâh açar ol perde
Dermân eder ol derde
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her kuluna her ânda
Geh kahr u geh ihsânda
Her anda o bir şânda
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh mu'tî ü geh mânî'
Geh darr ü gehi nâfî'
Geh hâfid ü geh râfî'
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh abdin eder ârif
Geh emîn ü geh hâif
Her kalbi odur sârif
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh hulkunu hoş eyler
Geh aşkına tûş eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Nefsinle dahî kalma
Kalbinden ırâk olma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahî olma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her dem onu zikreyle
Zeyrekliği koy şöyle
Hayrân-ı Hakk ol söyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut O'nu bul
Koy gafleti hâzır ol
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her sözde nasîhat var
Her nesnede zîynet var
Her işte ganîmet var
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı,
Aklâm-i Hakk ey HAKKI
Öğren edeb ü hulku
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

***********************