13.Hak Tarik Pir-i Galibi H.Galip Hasan Kuşçuoğlu k.s. Hayatı 1919-2013 Aşağıda ki Belgesel Videolardan Birincisi Türkçe İkincisi İse İngilizce Alt Yazılıdır...

 belgesel   ingilizce belgesel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hz. Pir 1919 (H. 1335) tarihinde Çorum Üç hudutlar Mahallesi Osmancık Cad. Nu. 70’te dünyaya geldi. Babası H. Hasan ve Annesi Fatma Kuşçuoğlu’dur. 2’si erkek 2’si kız olmak üzere 4 kardeşin en küçüğüdür.

Pirimcorum

 İlkokulu Çorum Taş Mektepte başladı. Babasının işi gereği 1930 yılında Samsun Bozkurt İlkokuluna naklen geçti. 1932 yılında tekrar Çorum’a döndü. Çorum’da Paşa Hamamını işleten babasına yardım etmek için 1935 senesinde tahsiline ara vererek babasına yardım etti.

Önce Ali Kamit ve Kadifezadelerden Hacı Mehmet, Hacı Ömer ve Hacı Yusuf kardeşlerin yanında marangoz olarak çalıştı daha sonra da kendi marangoz atölyesini açtı.

sportmen bir yapıya sahip olup Çorum Şehir futbol takımı formasıyla sağ açık oynadı. Voleybolda da çivici lakabıyla ün yaptı. (Samç)

1939 yılında 19 yaşında iken, Rufai Şeyhi 7 tarikattan icazetli Çorumlu  Hacı Mustafa Anaç Efendi’nin kızı Fatma Hanımla evlendi. Bu evlilikten 7 kız ve bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

1941 - 1945 yıllarında 44 ay süreyle Gümüşhane Torul’da askerlik hizmetini yaptı. Askerlikten terhis olduktan 15 gün sonra annesi Fatma Hanım vefat etti.

Çankırı’da DDY İstasyon binası ve Lojmanlarında marangoz olarak çalıştı. Tahminen 1949 yılında Çankırı’dan Ankara’ya geldi. Önce Cebeci Ortaokulunun arkasındaki sokakta ikamet etti. Daha sonra Anafartalar Caddesindeki (eski) adliye binasının karşısına (Kuleli eve) taşındı. Hacı Doğan Pala Sokak 29 nolu binada marangoz atölyesini açtı.

1952 yılında Ankara Marangozlar Esnafı Odasının kurucuları arasında yer aldı. Babası H. Hasan Kuşçuoğlu 1953 yılında vefat etti.

1961 – 1962 yıllarında Siteler Semtine taşındı; 1979 yılında Hüseyin Gazi Başak Mahallesinde ilk Dergâhını Ankara Galibi Merkez Külliyesini, inşa etti. Külliyenin hemen yanında olan evinde ikamet etti. 

Hazreti Pir Dindar ve tasavvuf ehli bir aileye mensuptur. cemaat kültürünün hakim oldugu bir ortamda yetişimiştir. Neshep olarak Seyyit ve Şerif olup, soy isminden de anlaşıldığı üzere, büyük atası Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış astronomi ilminin üstadı Ali Kuşçu ya dayanır.

 

ali kuscu pir kabrinde

 

 haci bekir kuscuoglu ks

Tasavvufi bir ortamda yetişen Hz. Pir'in çocukluğu, Kadiri ve Rufai şeyhi Ali Ahıskavi k.s. ve amcası Hacı Bekir Kuşçuoğlu k.s. yanında geçti; Amcası Hacı Bekir Kuşçuoğlu (sol başlıkdaki resim) Nakşi ve mevlevi şeyhiydi. Gâlip Efendi'nin, yedi kız bir erkek çocuğu vardır. Fıtratından gelen yetekeklerini zanaat ve kanaatle birleştiren Gâlip Efendi, geçimini o günlerden Âlemini değiştirene kadar alın teri misali marangozlukla ve tüccarlık yaparak, temin etmiş, edindikleri ile minnetsiz yaşamıştır. Faâl olarak çalıştığı zamanlarda devletin üst kademelerine, güvenilir ve itimada şayan kişiliğini ve mobilya ustalığındaki eşsiz becerisini kabul ettirmiş, her şahsa itimad edilmeyecek işler şahsına duyulan güven sebebi daima kendisine yaptırılmıştır.

 

  

seyyid ali sezai kurtaran ks

marasli mustafa efendi

İçersindeki tasavvufi arzu ve iştiyakın tazyikine daha fazla dayanamayan Gâlip Efendi, 1950 yılında Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun maddi ve manevi lideri büyük Şeyh Ali Sezai Kurtaran (soldaki resim) Hazretlerinin halifesi Kâdiri ve Rufâî Şeyhi Maraşlı Hacı Mustafa Yardımedici (Sağdaki resim) Hazretlerine intisap ederek derviş oldu.

 

1956 yılı Beraat gecesinde irşat vazifesi (Hilafet) müjdesi verildi. Bir kaç ay sonra bu görev şeyhi tarafından kendisine tebliğ edildi. Peygamber Efendimiz A.S.V.S' Efendimiz tarafından Manen '2.SADİ ŞİRAZİ' ismi verilir. Bu tarihten itibaren sohbet ve zikirleri ile insanların İslam'ı anlama, yaşama ve yaşatmaları yolunda olanca gücüyle çaba harcamıştır. Bildiği hakikatleri etrafına çekinmeden fakat ürkütmeden, tatlılıkla anlatması; Tasavvufu siyasetten uzak tutma hususunda son derece hassas olmakla birlikte, " Devletine ve milletine olan bağlılığı" "Demokrasi" "Cumhuriyet" "Laiklik" "İnsan Hakları"nın yaşanması gerekliliğine olan inancını her fırsatta vurgulaması Gâlip efendi'nin önemli hususiyetlerinden olup, Emri İlahiye olan sarsılmaz sadakati yaşantısının her anında görülmekteydi.

 

13.Hak Tarik Pir-i Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu k.s. 1956 yılında Kadiri ve Rufai Şeyhliğinin kendisine tebliği tarihinden, 1993 yılına kadar Kadiri Rufai şeyhi olarak; 1993 yılından sonra ise, ilahi irade tarafından, Manevi meclisin tebliği ile 800 senedir ilk defa Bahşedilen Gâlibî Tariki (13. Hak Tarik) Piri olarak manevi vazifesine devam etmiştir.

1992 yılında Antalya’ya gitti. Antalya’da zaman içerisinde Mazı Dağı ve Ahadlı Dergâhlarını inşa etti.

2010 yılında da Manevi emir üzerine İstanbul Beylikdüzü Gürpınar’a yerleşti. İstanbul’da Gürpınar ve Fındıklı Dergâhlarını inşa etti. Çorum Kunduzhan 1. Caddeye Çorum Gâlibî Dergâhını inşa etti. Türkiyenin pek çok ilinde yapılan Gâlibî Dergahlarının Tasarımı Gâlip Efendinin kendisi tarafından yapılmış ve Dergahların inşaat işlerini de yine bizzat kendileri tarafından nezaret edilmiştir.

Eşi Fatma Hanım 9 Eylül 2004 yılında vefaat etmiştir.

Makamın talimatı üzerine 15.03.2011 tarihinde Ali Yetkin ŞEKERCİ Efendiye, 19.01.2012 tarihinde de Atıf UZUNÖMEROĞLU Efendiye Halifelik vazifelerini tebliğ etti..

Hz. Pir Manevi talimatları ve vasiyetleri ile ve Bakanlar Kurulundan alınan izin ile İstanbul Beylikdüzü Gürpınar da (İstanbul Galibi Merkez Külliyesi) yapılan Türbesinde Ebedi İstirahat Gâhında bulunmaktadır. 1919 - 14 Aralık 2013.

Hz. Pir âlemini değiştirdiği 14 Aralık 2013 yılına kadar, insanları manevi vazifesinden istifade etmeye çağırdığı gibi, İnşaAllah Yevmil kıyame 13. Hak Tarik Gâlibîlik yolunda Manevi tasarrufatı, sohbetleri, kitapları ile bütün insanlık Âlemini manevi vazifesinden istifade ettirmeye devam edecektir.

 

Gâlibi'liğin Manevi Tebliği:

Ağustos 1993 tarihinde manevi meclisin kararı ile Kadiri ve Rufai tarikinin rahmet zuhuru birleşimi " Gâlibi " olarak, 13. Hak Tarik Gâlibîlik lütfedildi. O mecliste bulunan Allah'ın Rahmet sıfatlarının tecelli ettiği yol bahtiyarları Gavsul Azam Seyyid Abdulkadir Geylani, Seyyid Ahmed El Kebir Rufai, Şeyh Ahmet El Yesevi, Şeyh Ahmed El Kuddusi ve daha nice manevi büyüklerimiz tebliğleri ile hayli kişilerin manalarında da zuhuru görülmüş ve dosyada mevcuttur. Rabbim layık kılsın ve bütün kullarına istifade etmelerini nasip etsin Âmin. Rabbimin lutfu İhsanı " 13. Hak Tarik olarak Gâlibîlik " verildi.

Çağdaşlığın gerekliliğine dair çeşitli vurgular yapmış olan 13.Hak Tarik Pir-i H. Gâlip Hasan Kuşçuoğlu k.s.

Allah vardır diyen Müslümandır

 Peygamberler din getirmemiş İslamiyet üzere gelmişler, şeriat getirmişlerdir

Hepsinin şeriatı haktır... 

Kişi hangi peygamberin şeriatına bağlıysa o isimle anılır (Muhammedi, İsevi, Musevi gibi) 

Şeriatler arasındaki düşmanlığın bitmesi gerektiğini özellikle " Bütün insanlık âlemine, Âlemini değiştirinceye kadar anlatmış İnşâAllah bütün evlatları da yevmil kıyame anlatacaklardır! (1919 - 2013)

 

13.Hak Tarik Pir-i H.Gâlip Hasan Kuşçuoğlu k.s. Diyor ki!

Maddesi, manasıyla yaşadığı asra uyumlu ve İnşaAllah bozulmadan devam edecek olan toplum olarak, Gâlibî ismi ile taltif edilen Gâlibîler...Hz. Allah'ın kullarını rahmetinden yarattığının sırrı, gene Hz. ALLAH'ın rahmeti ile yaşayarak, zuhuratı ilahilerin hayranı Gâlibîler.

Benî Âdem'e " RUHUMDAN RUH NEFYETTİM " anlamı, SUBUT sıfatları yaşama zevkinin Şahidi, Kulluk hazzına müdrik, Hz. Allah'ın bu türlü bilinmesinin, Peygamber Efendilerimizin kâffesinin ve Allah tarafından ihsan edilen cümle Semavi Kitaplarını ve Suhufları, Allah'a şirk koşmadan yapılan ibadet ve taatlarını, Hz.Kuran'da " Kabul et " Buyruğuna uyarak,

 

Amentüye noksanız İman eden Gâlibîler.

 

Mensubunun durumları nispetince İmece usulü, başkalarından bir şey matlup etmeyerek ve Vakıf namına Ticareti yasaklayan ve fakir fukaranın ihtiyaçlarını listelerde gösterildiği gibi Fisebilillah yerine getirmeye çalışan Gâlibî toplumlarının icraatına çok yerlerde Vakıf Kurma imkânını bahşeden Rabbime, sayısız Rahmetinin yanında bir katre dahi olsa kulluk zevkimle, nice güzel " Rahmetine Muhtacı Müdrik-Hamd olsun derim! "

13.Hak Tarik Pir-i H.Gâlip Hasan Kuşçuoğlu k.s.