Pir- i Gâlibî Kitapları Eserleri Okumak Veya Dinlemek İstediğiniz Kitaba Tıklayın

muhtac oldugumuz muhtac oldugumuz rahmet damlalari metafizik1 metafizik2 tesettur hicab mini hac rehberi nizami ilahi katre galibi vazifeliler hikmetli sozler aski ilahiden damlalar aski ilahiden damlalar 

Pir- i Gâlibî Tasavvuf Zikrullah Okumak Veya Dinlemek İstediğiniz Bölüme Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

1) BAŞYAZI ....11

2) Gerçeklere Neden Karşı Oldular?...... 25

3) Zikrullah’a, Tasavvuf’a Karşı Yanlış Tutum ...... 29

Allah’ın Mescitlerinde Allah’ın Zikrini Men Eden Zalım ...... 32

Hazreti Ali (R.A.)’In Veciz Beyanları ...... 34

Beni Zikredin Ki Ben De Sizi Zikredeyim ...... 36

Zikr’i Celî, Şedit Zikredin ...... 37

Kadirî, Rufaî Tarîki’nden Gâlibiliğin Verilmesi ...... 39

"Bu Zamanda Mürşit Yoktur" Demek Küfürdür ...... 42

Münafıklar Allah’ı Zikretmezler, Yâd Etmezler...... 44

Rablarının Cemâlini İsteyerek Sabah
Akşam Zikredenleri Yanından Kovayım Deme...... 46

Üzerine Allah’ın Adı Zikredilmeden Kesilen
Hayvanın Etinden Yemeyin. ...... 49

Tasavvufî Müracaat (Rabıta)...... 51

İrşat Vazifemin Verilmesi, Manevî Zuhurat ...... 53

Gâlibîlik ...... 56

Mü’minler Allah Zikredildiği Zaman Yürekleri Titrer ...... 58

Allah’ı Çok Zikredin Ki Başarıya Erişesiniz ...... 59

Bilmediklerinizi Ehli Zikre Sorunuz Velayet Makamı Erkek İçindir Kadın O Makama Çıkamaz...... 61

Yedi Gök, Dünya Ve Bunlarda Bulunan Herkes Onu Tesbih Ederler. Zikir Ve Tesbih Etmeyen Bir Şey Yoktur...... 63

Rahmeti İlâhiye Vesile Yaratılan Allah Evliyası ...... 65

İslâmı Yaşamak İçin İllâ Arap Olmak, Arabça Bilmek Yeterli Değil, Âlemlerin Rabbıdır, Hazreti Allah...... 68

Bizi Zikretmekden Gâfil Kıldığımız, Kötü Arzularına Uymuş, İşi Gücü Aşırılık Olan Kimseye Boyun Eğme ...... 70

İlim Allah’ın Yed-İ Kudretindedir ...... 72

Söz Allah'a Verilir. Biat Allah Elçisine Olur. Mürşide Biat Veraset Yolu İle Peygamberinedir ...... 73

Habibim Sana Biat Edenler Ancak Allah’a Biat Etmektedirler ...... 75

Zikrullah Veliliğin Diplomasıdır. Ancak Razı Olduğu Kulunaihsan Eder ...... 76

Mürit Ve Murat...... 78

Habibim Sen Onları Yüzlerinden Tanırsın Konuşmalarından Daha İyi Tanıyacaksın ...... 80

Onlar Allah’ı Zikrettikleri Zaman Kalpleri Titrer, Başlarına Gelene Sabrederler...... 83

Namaz, Oruç,Hac Ve Zekat Emri İlâhîdir. Kulların Kazanç Ve Kemâlatına Sebepdir. İslâm'ın Şartı Olamaz...... 84

Tevhit...... 85

Bütün Semavi Dinler İslâmiyet'tir ...... 87

İnsan Hakları Ve Lâiklik...... 88

Ey İnsan, Bu Âlemi Ben Yarattım, Sen Düzene Sokacaksın...... 89

Allah'ın İsmi Bol Bol Zikredilen Manastırlar, Kiliseler, Havralar Ve Mescidler Bizim Rahmetimiz Olmasa İdi Yıkılır Giderdi...... 90

Allah’a İman ...... 92

Vahşi Tarik ...... 93

Allah’ı Zikreden Kişiyi Hor Görene Zikrullâh’ı Unuttururuz ...... 95

Mü’min, Müslim, Kâfir, Münafık, Gâvur (Ateist) ...... 97

Allah’a İnanan Ehli Kitâba "Kâfir Veya Gâvur" Diyemezsin ...... 99

Terbiye Allah'ın Tertib Ve Bildirisine Göredir, Ruhi Ve Nefsîdir, Edepdir, Kulun İradesine Verilmiştir....... 100

Sizden Ücret İstemeyen Kimselere Tâbi Olun, Onların Sözlerine Kulak Verin. Onlar Hidayete Ermiş Kimselerdir ...... 102

Allah’ın, Ziyaret Edilip Hâl Ve Hatırlarının Sorulmasını İstediği Kimseleri Ziyaretten Vazgeçmeyin. ...... 103

Hazreti Allah Arzı Yarattı "Bilinmekliğimi Diledim" Buyurdu. Yeryüzünde Halifesi Benîâdemi Yarattı ...... 105

Ey Beniâdem! Kuş Kadar Da Mı Allah'ı Tanıyamadın? Onu Tesbih Etmekten Nefsini Mahrum Ettin! ......108

Rızka İman, İmanın Zirvesidir. Rızık Allah’ın Yed’inde Olup Beniâdem'in Say-İ Gayretinde Zuhur’u Görülür. ......109

Ehli Zikir, Ehlihal, Allah Fakiridirler: Servet, Mal, Mülk Fakiri Değil . 112

Cumhuriyet, Demokrasi, İnsan Hakları Ve Lâiklik Yaşanıyor İse Güzeldir ...... 114

Sanatkar Oldum. Kastım Kimseye Yük Olmamak, Minnetsiz Yaşamaktı. Bugüne Öyle Geldim ......116

Şeyh Nasıl Olunur? ...... 118

Sonra Gelen Din Evvelki Dini İptal Etmez. Daha Sonra Gelen Allah Elçileri Evvelki Gelenleri Tasdik, Sonra Gelenleri Müjdeleyici Olarak Gönderildiler. Cümlesinin Dini İslâm, Tevhit Dinidir...... 119

Mürşidim, Efendime Nasıl Eriştim? ...... 120

Dünyada Hakiki Mürşit İlimdir. İlim Allah’ı Bilmektir. Kişi Allah'ı Bildiği Kadar Âlimdir. Âlimse Mürşittir. ...... 122

Deve Kuşu Yalnızca Başını Kuma Gömmekle Avcıdan Gizlendim Sanır ...... 128

Vazifen Yalnız Korkutmaktan İbaretmiş Gibi Olmasın ...... 130

Habibim Onlar Hayvandan Da Aşağıdırlar ...... 132

Nafi İlim Salih Amel ....... 134

Sizin En Hayırlınız Dünya İçin Ahiretini, Ahireti İçin Dünyasını Terketmeyendir ......137

Bazı Fıkıh Âlimleri Mutasavvıflarla Beraber Yürümeyi Reddetmiş, Bu Gerçeklere Tarih Boyu Kulağını Tıkamışlar ...... 139

Mürşidin Vazifesini Hazreti Allah Verir, Şeyhi Tebliğ Eder...... 142

Bişr-İ Hafî: Yalınayak Bişr ...... 148

Allah'ı Zikretmek İbâdetlerin En Büyüğüdür ...... 154

Er’rahman Er’rahim ...... 156

"Varsın Derviş Öyle Bilsin" Bu Dün İdi. Bu Gün Böyle Değil ...... 158

Vesile, Her Şey Rahmete Vesile ...... 160

Ben İlim Şehriyim, Ali Kapısıdır ...... 163

Zikir, Fikir, Mana Fakiri ...... 165

Hilâli Görün Oruç Tutun, Hilâli Görün Bayram Edin ...... 167

Zikirsiz İbadet, Tasavvufsuz Tariksiz Semâvi Din Yoktur ...... 171

Onlar Allah’ı Unutmuşlar, Allah Da Onlara Kendilerini Unutturmuştur......174

İstihare Sünnet’i Resûlullah’tırv...... 177

Tenasüh (Reenkarnasyon) ...... 180

Allah’ın Zâtı Sıfatı Baş Gözüyle Görülmez....... 181

İslâm Ve Mekarim’i Ahlâk ...... 182

Ehli Tarik, Vahşi Tarik ...... 185

Âdem Ve İnsan!...... 188

İlk Hitabı İlâhi: Oku! ...... 190

Her Ne Kılmışsa Adalettir, Cenab-I Kibriya...... 193

Yok Mu Çaresi Dostlar? ...... 195
Arabça Bilmek, Allah'ı Bilmek İçin Yeterli Olmuyor......197

Azık Torbana Depo Ettiklerin İki Âlemde De İşe Yarasın ...... 199

Rüya...... 201

Evrat Ve Ezkar...... 203

Dervişin Günlük Evradı ...... 205

Allah’ın Emri Dervişin Virdi...... 207

Kâdirî-Rufâî’nin Kolu Gâlibî Virdi ...... 208

Hatme-İ Rufâî ...... 210

Hatme-İ Kadirî ...... 213

Evradı Şerife-İ Kâdirîye ...... 215

Evrat Ve Ezkar Nasıl Okunur?...... 218

Mânâma Düzen Veren Hikmet’i Kayısı...... 221

Zikir Hakkında Bazı Hadisler Ve Vecizeler ...... 228

Sözlük ...... 230