Pir- i Gâlibî Kitapları Eserleri Okumak Veya Dinlemek İstediğiniz Kitaba Tıklayın

muhtac oldugumuz muhtac oldugumuz rahmet damlalari metafizik1 metafizik2 tesettur hicab mini hac rehberi nizami ilahi katre galibi vazifeliler hikmetli sozler aski ilahiden damlalar aski ilahiden damlalar 

Pir- i Gâlibî Muhtaç duğumuz Kardeşlik Okumak Veya Dinlemek İstediğiniz Bölüme Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

1) BAŞYAZI ......13


2) “İslam’ın Beş Şartı” Diye Emr-İ İlahi Yoktur! .....21


3) Hitap ......29


4) “Evliyâ” Manasını Tahrif .....31


5) Önsöz .....33


6) İçtihat Görmedik Tetebbu İle Hoca Olanlar .......36


7) Semâvî Din Bir Tânedir, Değişmez ......42


8) GİRİŞ .......49


BİRİNCİ BÖLÜM


ZİHNİYET ÜZERİNE


9) İçtihat Gereklidir ........53


10) Sultan 2. Abdülhamid Han’dan Bir Hâtıra ......58


11) Tasavvuf Bi-Zâtihî İslâm’ın Kendisidir ....64


12) Nûr-U Muhammedî Adem Safiyyullahtan Kıyamete Kadar Bâkîdir. Bir Topluma Maletmeye Kalkışma. Hazreti Allah Yalnız Senin Değil Cümle Yaratıkların Allah’ıdır ..... 66


13) Müceddid-İ Din ...... 67


14) Tasavvufu Bugüne Göre Nasıl Yaşayacağız? Şeriat-I Muhammediyyeyi Bugüne Göre Yaşamak Mümkün Mü? ..... 69


15) Kulun Yaratılışının Nedeni Aşktır......72


16) Çarpık Zihniyet Değişmeli ....... 77


17) Atatürk Hakkında ...... 78


 İKİNCİ BÖLÜM


KUR’ÂN-I KERÎM’DEN ÂYETLER


18) Yanlış Dînî Bilgiler ...... 85


19) Kur’ân-I Kerîm Rahmet-İ İlâhiye İle Dolu Doludur ..... 88


20) “Dost” Kelimesi “Evliyâ” Nın Anlamını Ve Manasını Kesinlikle Yansıtmaz .....90


21) Maddî “Sultân” Mânevî “Sultân” .....93


22) Verîd Damarı ...... 94


23) Îmân İle İslâm’ın Anlamları Farklıdır ...... 95


24) Birbiri İle Savaşan İnananların Arasını Düzeltmek .......97


25) “İnsanları Konuşmalarından Daha İyi Tanırsın” ......100


26) Nûr-U Muhammedî Rahmeti İlâhiyenin Genel Adıdır. Bu Rahmet-İ İlâhiye Dünya Ve Ahiret Devam Edecektir, İnşa-Allah ..... 101


27) Zikirden Uzaklaşanlara Şeytan Musallat Olur .......102


28) Ehl-İ Kitâb’ın Yiyecekleri Size Ve Sizinde Yiyeceğiniz Onlara Helâldir. İffetlerini Namuslarını Koruyan Kadınları Mihirlerini Ödemek Sureti İle Nikahla Alabilirsiniz, Helâldir .....105


29) Kur’ân-I Kerîm’de Ehl-İ Kitâb ........ 106


30) Hazret-İ İnsân ....... 108


31) Beni Adem’e Ne Melâikeden Ne De Kadından Peygamber Gelmemiştir ...... 110


32) Efendi Kime Denir? ......112


33) Kalbi Gözyaşları İle Suladığın Zaman Yaptığın Duâyı Kâinât Bilir ...... 113


34) Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytandır ...... 116


35) Sonra Gelen Peygamber Efendimizin Şeriatına Tabi Olmak Asra Uyumluluk Ve Emr-İ İlâhiye De Uygundur, Kemâlattır. .......118


36) Yeryüzündeki Ve Gökyüzündeki Âyetleri De Görebilmek Okumaktır! ......120


37) Hiçbir Beşeri İlahlaştırmayasın ........122


38) İlm-İ Verâset Ezel-İ Ervâhla İlgilidir. Tertib-İ Tanzim-İ İlâhidir. Beşer Bu Ölçüye İhtiyarı İle Kendini Vazifeli Görmesi Mümkün Değildir ......124


39) Yeryüzündeki Ve İnsanın Kendi Nefsindeki İşâretler .......130


40) Peygamber Efendilerimiz Rahmet-İ İlâhiyenin İnanan Beni Adem’e Tebliğ Müesseseleri Olduğu Gibi Yaşantıları İle De Emr-İ İlâhinin Nasıl Yaşanacağının Göstergesidirler .........132


41) Bu Gerçekler Yaşayan Cemi Kullara Duyurulsa Toplumlar Arası Husumet Kalkar, Zulüm Kalkar, Bütün İnsanlar Kardeş Olduklarının Zevkine Erer. Sen Ben Davası İflâs Eder. O Zaman Yeryüzü Cennet Misali Olmaz Mı! ........ 134


42) Ehl-İ Kitâb’ı Rahmet-İ İlahiyeden Dışlamak Emr-İ İlâhiye Ters Düştüğünden Mana-Yı Kur’ân’a Ve Cümle kitaplara Da Suhuflara Da Aykırı Olduğunu Hazret-İ Allah Sarih Bildiriyor ......136


43) Galibi Yolu ........139

44) Çizmeden Yukarı Çıkma! .......150


45) Her Zuhuratta Allah’ın Adâleti Vardır: İnancında Samimi Ol. İcraatın İse İnancının Görüntüsü Olsun. O Zaman Gerçekleri Görmemen İçin Neden Kalmaz! .......152


46) Allah, Kalbinde Olanı Dahi Bilir.....153


47) Ashâb-I Zâhir, Ashâb-I Bâtın .......154


48) Ehl-İ Kitâb’a Çağrı .......156


49) Merhamet-İ İlâhîyenin Hudûdu Yoktur .......157


50) Hazreti Ebû Bekir’in Duâsı ......159


51) Bugünkü Nesil Gerçeği Düne Nazaran Daha İyi Anlayacak Kabiliyettedirler. Zamana Göre Bilgi Edindikleri İnkar Edilmez Dini Bilgilerini De Hazreti Allah’ın Kur’ân-I Kerim’de Bildirisine Beşeri Katkı Katmadan Anlatalım. Anlatsa İdik İnancım Odur Ki Cemi İnsanlar İyi Anlayacaklardı. Bundan Şüphen Olmasın! .......161


52) Bahtiyar İnsan: Haddini Bil! ......164


53) Ne Kadar Saçma Bir Söz: “Allah İle Kul Arasına Girilmez ” .......165


54)Kabir Hayatına İnanmayanlara Hazret-İ Allah Diyor, Dikkat: ......167


55) Tasavvufu Yanlış Öğretiyorlar .......168


56) Yolumuz ......171


57) “Bilmiyorsanız Ehl-İ Zikir’den Sorunuz” ........176


58) Ehl-İ Aşk .......179


59) İstihâre .......182


60) İstihare Nasıl Yapılır? ........183

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

61) Şiş Hakkında ........187

62) Bir Tv Programı Üzerine .......194


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


63) ZUHR-U ÂHİR .........197


64) Netîce .......205


65) SÖZLÜK ........209