13. Hak Tarik Gâlibî'lik Silsilesi 

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Sinema Yapıtı haline getirilmiş olan Sahibini Arayan Madalya isimli videoyu aşağıda izleyebilirsiniz; Sultan Reşat Han Tarafından Kahramanmaraş'da Dergah Açma İcazeti Verilmiş (Sağ Taraftaki İcazet) Büyük Şeyh Efendimiz Ali Sezai kurtaran k.s. Hazretlerinin Maraş'ın Kurtuluşu ve Vatan Millet ve Bayrak uğruna verdiği mücadele ile ilgilidir.

 

 sahibini arayan md    Sultan Reşat Dergah İçin İcazet        sultan resat tugra2 turkce oku

Tarik-i Gâlibî Silsilesi 
Member 1
Member 1
Member 1
Member 1

atif uzunomeroglu efendi

 

Galibi Tarikatı Prensipleri:

Gâlibi künyesi dışında zamana uyumlu benimsediğimiz, çeşitli prensipler şöyle sıralanabilir: İslam'ın esaslarına itaat etmek; Tevhidi benimseyen herkesi müslüman kabul etmek; İslam'daki iman inancının temellerine, zamana uyumlu tasavvufî bir şekilde uymak; Pir'in 'tarif ettiği tasavvufi ibadet ve zikirleri uygulamak.

 

 Evliya'nın anlayışını kabullenmek; Galibi zikri toplantılarına katılmak. Muhammedi şeriatında bulunan 105 kusur mezhep ve meşrebi de kabul edip farklılık gözetmememek (genellikle Hanefi mezhebe uyan Gâlibi mensubu oldugu gibi diğer mezheblerden de Gâlibi olanlar vardır İnşallah yevmil kıyame de olacaktır.)

 

  

galibilerin kunyesi

Gâlibi Pir-i Seyyid-i Şerif H.Galip Hasan Kuşçuoğlu Kaddesallahu Sırrahu  Hazretleri:

Galip Efendi k.s. 1919 yılında Çorum da doğar. dindar bir aileye mensuptur. cemaat kültürünün hakim oldugu bir ortamda yetişir. Neshep olarak Seyyit ve Şerif olup, soy isminden de anlaşıldığı üzere, büyük atası Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış astronomi ilminin üstadı Ali Kuşçu ya dayanır.

ali kuscu pir kabrinde

 

 

haci bekir kuscuoglu ks

Çocukluğundan itibaren tasavvufi bir ortamda yetişti. Anne ve babası derviş olup, amcası Hacı Bekir Kuşçuoğlu da Nakşi ve Mevlevi şeyhidir.

Fıtratından gelen yeteneklerini zanaat ve kanaatle birleştiren Gâlip Efendi, geçimini o günlerden bu güne kadar alın teri misali marangozlukla ve tüccarlık yaparak, temin
etmiş, edindikleri ile minnetsiz yaşamaya devam etmiştir.

Faâl olarak çalıştığı zamanlarda devletin üst kademelerine, güvenilir ve itimada şayan kişiliğini ve mobilya ustalığındaki eşsiz becerisini kabul ettirmiş, her şahsa itimad edilmeyecek işler şahsına duyulan güven sebebi daima kendisine yaptırılmıştır.

 

 

 

seyyid ali sezai kurtaran ks

marasli mustafa efendi

  İçersindeki tasavvufi arzu ve iştiyakın tazyikine daha fazla dayanamayan Gâlip Efendi, 1950 yılında  Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun maddi ve manevi lideri büyük Şeyh Ali Sezai Kurtaran (soldaki resim) Hazretlerinin halifesi Mustafa Yardımedici(Sağdaki resim) Hazretlerine intisap etti.

 

1956 yılı Beraat gecesinde irşat vazifesi (Hilafet) müjdesi verilir. Bir kaç ay sonra bu görev şeyhi tarafından kendisine tebliğ edilir. Bu tarihten itibaren sohbet ve zikirleri ile insanların İslam'ı anlama, yaşama ve yaşatmaları yolunda olanca gücüyle çaba harcadı.

 

Bildiği hakikatleri etrafına çekinmeden fakat ürkütmeden, tatlılıkla anlatması; Tasavvufu siyasetten uzak tutma hususunda son derece hassas olmakla birlikte, " Devletine ve milletine olan bağlılığı" "Demokrasi" "Cumhuriyet" "Laiklik" "İnsan Hakları"nın yaşanması gerekliliğine inancını her fırsatta vurgulaması Gâlip efendi'nin önemli hususiyetlerinden olup Emri İlahiye olan sarsılmaz sadakati yaşantısının her anında görülümektedir.

13.Hak Tarik Pir-i Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu k.s. 1956 yılında Kadiri ve Rufai Şeyhliğinin kendisine tebliği tarihinden, 1993 yılına kadar Kadiri Rufai şeyhi olarak; 1993 yılından sonra ise, ilahi irade tarafından kendisine Bahşedilen 13. Hak Tarik Piri olarak manevi vazifesine devam etmiştir.

1993 yılından âlemini değiştirdiği 2013 yılına kadar, insanları manevi vazifesinden istifade etmeye çağırdığı gibi, İnşaAllah Yevmil kıyame 13. Hak Tarik Gâlibîlik yolunda Manevi tasarrufatı, sohbetleri, kitapları ile bütün insanlık Âlemini manevi vazifesinden istifadeye devam edecektir.

Gâlibi'liğin Manevi Tebliği :

Ağusutos 1993 tarihinde  manevi meclisin kararı ile Kadiri ve Rufai tarikinin rahmet zuhuru birleşimi " Gâlibi " olarak, 13. Hak Tarik Galibilik lutfedildi. O mecliste bulunan Allah'ın rahmet sıfatlarının tecelli ettiği yol bahtiyarları Gavsu'l Azam Seyyid Abdulkadir Geylani, Seyyid Ahmed'r Kebir Rufai, Şeyh Ahmet Yesevi, Şeyh Ahmed Kuddusi daha nice manevi büyüklerimiz tebliğleri ile hayli kişilerin manalarında da zuhuru görülmüş ve dosyada mevcuddur.

Rabbim layık kılsın ve bütün kularına istifade etmelerini nasip etsin Amin. Rabbimin lutf-u İhsanı " 13. Hak Tarik olarak Gâlibilik " verildi.

Çağın, teknolojinin getirdiği yeniliklere (İlim Çinde de olsa gidip alınız Hadisi Şerifine atfen)  sohbetlerinde çeşitli vurgularla anlatmış  olan 13. Hak Tarik Pir-i Seyyid - Şerif H. Gâlip Hasan Kuşçuoğlu k.s. ayrıca...

 

" Allah vardır diyen müslümandır."

" Peygamberler din getirmemiş İslamiyet üzere gelmişler, şeriat getirmişlerdir. Hepsinin şeriatı haktır."

Şeriatler arasındaki düşmanlığın bitmesi gerektiğini özellikle " Bütün insanlık âlemine, Âlemini değiştirinceye kadar anlatmış İnşâ Allah bütün evlatları da yevmil kıyame anlatacaklardır! (1919 - 2013)

 

 

13.Hak Tarik Pir-i Seyyid - Şerif Hacı Hasan Galip Kuşçuoğlu k.s. DİYOR Ki! 

Maddesi, manasıyla yaşadığı asra uyumlu ve İNŞÂ ALLAH bozulmadan devam edecek olan toplum olarak, GALİBİ ismi ile taltif edilen Gâlibiler;

Hz. ALLAH'ın kullarını rahmetinden yarattığının sırrı, gene Hz. ALLAH'ın rahmeti ile yaşayarak, zuhuratı ilahilerin hayranı Galibiler.

Beni ademe " RUHUMDAN RUH NEFYETTİM " anlamı, SUBUT sıfatları yaşama zevkinin ŞAHİDİ, Kulluk hazzına müdrik, Hz. ALLAH'ın bu türlü bilinmesinin, Peygamber Efendilerimizin kâffesinin ve ALLAH tarafından ihsan edilen cümle SEMAVİ KİTAPLARINI ve SUHUFLARI, ALLAH'a şirk koşmadan yapılan ibadet ve taatlarını, Hz.KURAN'da " KABUL et " Buyruğuna uyarak, AMENTÜYE noksanız İman eden GÂLİBİLER.

Mensubunun durumları nisbetince İMECE USULÜ, başkalarından birşey matlub etmeyerek ve VAKIF namına TİCARETİ YASAKLAYAN ve fakir fukaranın ihtiyaçlarını listelerde gösterildiği gibi FİSEBİLLİLLAH yerine getirmeye çalışan GÂLİBİ toplumlarının icraatına çok yerlerde VAKIF Kurma imkanını bahşeden RABBIMA, sayısız rahmetinin yanında bir katre dahi olsa kulluk zevkimle, nice güzel " Rahmetine Muhtacı Müdrik HAMD Olsun DERİM! "

 

13.Hak Tarik Pir-i Seyyid - Şerif Hacı Hasan Galip Kuşçuoğlu k.s.