DİKKAT! Din ile İmanı Karıştırmayasın...

İMAN:

İman Kuranı Azimüşşan da Hz.Allah’ın buyurduğu gibi, İmamı Maturidi ve İmamı El Eşari’nin kurandan çıkardığı ahkâm üzere Gaibe iman 6 şartla ifade edilir.

Bu 6 şarta iman etmeyenler Mümin, Muttaki İttika sahibi olamazlar. Fatiha’dan sonra Sureyi Bakaranın ilk beş ayetinin ihtiva ettiği mana budur.

Amentü Billahi Allah'ın varlığına inanmak Ve Melâiketihi Bütün Meleklerin varlığına inanmak Ve Kütübihi Suhuflarda dâhil gönderilen cümle KİTAPLARA inanmak. Ve Rusülihî- Birbirinden ayırt etmeden Resullerine inanmak. Şeriatına Tabi olduğu Peygamberinin getirdiği ahkâm üzere yaşamaya özen göstermek.

Kazanın ve Kaderin, Hayrın ve Şerrin ALLAH'tan olduğuna inanmak. Öldükten sonra dirilteceğine inanmak. 6 Şart beyan edilmiştir.

Hz. Kuranda Bakara 285 ayet te Ammene Resulü bunun açık delilidir. Şöyle ki: Gönderilen Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. «Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini birbirinden ayırmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini niyaz ederiz! Dönüş yalnızca sanadır » dediler Kuran bu manayı ihtiva eden ayetlerle dolu doludur.

ŞEHADET ederim ki ALLAH-tan başka İlah Yoktur. Biz Muhammediler için


Gene Şehadet ederim ki Muhammed ALLAH-ın kulu ve resulüdür.

Daha evvelki gelen Peygamber efendilerimize ve getirdikleri kitaplara hürmetkâr olmamızı, Hz. ALLAH Kuranı Azimüşşan da emrediyor.


Hz. Peygamber efendimize verilen şeriat üzere yaşamakla emrolunduk, bizden evvelki şeriata Ehli Kitaba karşı hürmetkâr olmamız da Emri ilahidir.

Cihad emri vardır. Vatanını, namusunu, izzetini, iffetini korumak için Harp edebilirsin ama kimsenin Peygamberine kitabına inancına İbadethanesine dil uzatmayacaksın.

Hz. Allah cümle kullarını bu türlü ithamdan ve imandan men ediyor. Müminler ve Sahte olmayan Mutasavvıf in in Cümlesinin takip ettiği yol ki sıratı müstakim budur.

Cümle Kullarının gelecekte bu emri ilahiyeye iyi anlayacaklarını düşünmek İman Zevkimdir. Bu gün dahi Dünyanın Bu kardeşliğe yaklaştığını yaklaşacağını, bunun Müjdesi mahiyetinde aklı eren kişilerin Dinler Arası diyaloğa azda olsa önem verdiği bariz görülüyor. Elhamdülillah.

İSLAM:


Âdem Safiyullah-tan kıyamete kadar ALLAH var diyen herkes Müslümandır. Zira Hiç bir peygamber efendimiz din getirmediler, Cümlesi İslamiyet üzere geldiler.

Zamanın yaşantısına uyumlu getirdikleri şeriatları ile anılırlar. Cümlesinin Şeriatı Haktır ve Gerçektir. En son şeriata tabi olmak Günün kemalatını ifade eder.

İslam Dünyaya gelen her şahsın fıtratında vardır. Beni Âdem Allah'ı hissedebilecek şekilde yaratılmıştır ama bunu ilimle teçhiz etmedikçe uzaklaşır. Gerçekse Amentüdür.

DİKKAT! Din ile İmanı Karıştırmayasın.

Hz. Allah buyurdu ki Bedeviler İman ettik demesinler İslam’a girdik desinler daha henüz İman kalplerine yerleşmedi. Müslüman olduk desinler.

Şayet Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki ALLAH çok esirgeyen, çok bağışlayandır. Hucurat 14

Not:

Âdem As.’dan Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. efendimize kadar TEK DİN İSLAMDIR!

Başka din arayan Allah'ın buyruğuna göre, Hüsrandadır!

Peygamber efendimiz s.a.v de buyurdular ki: Atam İbrahim’in dini üzere gönderildim, Onun dini Hanifti Müslümandı.

13. Hak Tarik Pir-i H.Galip Hasan Kuşçuoğlu k.s.