İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 ALLAH ESMASINDA OKUNAN İLAHİLER

Aç ellerini gönülden Yalvar yüce Allah'a


Açıldı bu gece evbabı Rahmet


Açtı gönül gülşenimiz faslı bahar oldu yine


Akil Olan Zikreder Her Haline Şükreder


Aldın varımı benden yıktın varımı neden


Allah adın uludur emrin tutan kuludur


Allah Allah Allah Hu ileyke ne'tu bu' Hu


Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani


Allah Allah Şükrenlillah Zikrenlillah Ya Kerim Allah


 

Allah Emrin Tutalım Gel Zikredelim Hakkı


Allah'ı arayan ey güzel yolcu


Arş-ı âzam sallanır, derviş Allah dedikçe


Aşıkı yezdan der Allah Allah


Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallâh


Aşkın meyine ben kana geldim


Aşık oldum ben Allah'ın adına

Aşıkların eğlencesi ismi zatın ya Rabbena


Aşkın narına yanmaya geldim


Ben bir güzel isterem hakiki lokman ola


Benim bunda kararım yok ben bunda gülmeye geldim


Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz


Bir gün olur perdeyi yar kaldırır


Bismillahirrahmanirrahim Her şey onunla başlar diner onunla yaşlar


Biz söyleriz söyleriz La ilahe illallah


Bu Aklı Fikrile Mevla Bulunmaz


Bu can sana hayran bu can sana kurban


Bu dünyaya verme gönül dünya sana kalır değil


Bu ne derttir ona derman bulunmaz


Bunca yıldır bir hiçliğe Gittim sana geliyorum


Buyruğun tut Rahmanın Tevhide gel tevhide


Bülbüller kokuyu güllerden alır


Bülbüller nazda güller niyazda


Can yine bülbül oldu Har açılıp gül oldu


Can-ı gönülden seversen Yalvar kul Allah’a yalvar


Canu Dilde Hane Kıldın Akıbet Sen Beni Mestane Kıldın


Cemaline pervaneyim maksudum sensin Allah'ım


Dağlar İle Taşlar İle Çağırayım Mevlam Seni


Dağlayıp didemden döktüm yaşımı


Değmeyin şu gönlüme bu gönlüm Allah der ağlar


Derman Arardım Derdime


Dervişi kemaliz üryan olmuşuz


Derviş olan kişiler deli olağan olur


Didemiz giryan sinemiz suzan 


Dost cemalin görmeye her bir yanım göz oldu


Dostu gönlümde buldum


Dostu gönlümde buldum dedim Elhamdülillah


Döne döne zikrederler aşıklar


Durmaz lisanım der Allah Allah


Durmaz yanar vucudum Allah


Düşmüşem bir narı aşka ta kıyamet ağlarım


El açanlar mahrum kalmaz


Elhamdülillah Elhamdülillah söyler vucudum tamamen Allah


Erler demine testur alalım pervaneye bak ibret alalım


Evvelde illallah Ahirde illallah


Ey Allahım ey Allah senden gayrı yok ilah


Ey Allah'ım seni sevmek ne güzeldir ne güzel


Ey aşıkan ey aşıkan illallah Hu


Ey cümle halkın maksudu al gönlümü senden yana


Ey derde derman isteyen yetmezmi dert derman sana


Ey dil bize ver bir haber aşk ellerine kim gider


Ey dost senin yoluna canım vereyim canım


Ey gönül içmek dilersen cam-u cem


Ey keremler kâni Hazret-i Allah


Ey şıkı Dildade Gel Nuş Edelim Bade


Ey Vahidü ferdü Samed


Gel Gâlibî dergaha ta ref ola ahzanın


Gel gel beru dertli gönül dermanı iste bul bugün


Gel gel yanalım ateşi aşka


Gelin gidelim efendim Allah yoluna


Gelin Tevhid edelim La ilahe illlah Hakka doğru gidelim La ilahe illallah


Gir semaya zikir eyle yane yane Hu deyu


Gönül hep sendedir Elhamdülillah


Gönülleri durultur erenlerin halveti


Göster cemâlin şem'ini Allah Allah Allahım


Hak bir gönül verdi bana


Hak Hak diyen aşıklar ciğerleri  yanıklar


Hak şerleri hayr eyler zannetmeki gayr eyler


Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım


Haktır Allahım Muhammed mahım Alidir şahım Allah Eyvallah


Hasbun'Allah'u Ve'Niğmel Vekil


Hayran olur cemaline güzel adın zikleyleyen


Her aşığın dilinde hep Allah'ın adı var


Her kelamın alası La ilahe illallah


Her kim Hakk’ın rızâsını ararsa muktezâsı bil ki onda gizlidir


Her sabah gönlümü bir nur ile doldur Rabbim


Hor bakma sen toprağa toprakta neler yatar


Hüda davet eder elhamdülillah


İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir


İstediğimi buldum eşkere can içinde


İsmi subhan virdin mi var bahçelerde yurdun mu var


İşidin ey yarenler eve dervişler geldi


Kabenin yolları bölük bölüktür


Kafunun hitabı izhar olmadan Hu


Kimi dosta varır dosta bend olur


Lutfun ile kapında kul olalım


Maksadı aşıkların menzili canan olur


Mekteb-i irfâna girip ayet-i Kur'ân okuruz


Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim


Milki bekadan gelmişem fani cihanı neylerem


Sanma gayri rah olur Hak yolu ferah olur


Seher vakti bülbüller nede güzel öterler


Salik meratip kateder tekrarı Hu Ya Hu ile


Seherde meskanede her nefes derim Allah

Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicab nedir


Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah La ilahe illallah

Severisen Allah'ı bırakırsın günahı


Subhu şam ey gönül çekelim gülbenk


Şamu seher zikreylerem Allah direm Allah direm


Şarabı aşkını nuş ettir yarab içelim imanla bayram edelim


Şol Cennetin Irmakları Akar Allah Deyu

Solmadan bağın geçmeden çağın yakıp çerağın


Sordum sarı çiçeğe annen baban varmıdır


Şema yanan pervaneler gelsin beraber yanalım


Tac ma'rifet tacıdır Sanma gayrı ola tac Taklid ile tok olan Ledunide ola aç


Tanır isen Allah'ı bırakırsın günahı

Tevhidin özü budur arşı kürsü durdurur


Vasılı feyzi Hüdayız Galibi dervişiyiz


Vasıl olmaz kimse Hakka cümleden durulmadan


Ya Rab haberin nerden alayım bir kamil mürşide varayım


Ya Rahim-u Rahman'ım dü cihanda pengahım dilde olan fermanım Lâ İlâhe İllallah


Yandım yakıldım ben narı aşka


Yan yüreğim yan görki neler var


Yananlar var ey ihvanlar bu dergahta yananlar var


Yarabbi Bize Aşkın Ver Hu Diyeyim


Ya vasial magfiret halime senden medet


Yol üstünde oturur yola giren dervişler


Zikre dalmış bütün alem söyler daim Subhanallah


Zikr içinde padişah La ilahe illalah


Zikrederim dost seni derim Allah Allah Hu


Zulmet içre kalmasen sil bu kalbin pasını


---